Skip to main content

تحقیقات بازاریابی

By اردیبهشت ۳, ۱۳۹۵مقالات تخصصی بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی از طریق جمع آوری اطلاعات مفید و مناسب، نقش مهمی را در فرآیند تصمیم گیری مدیران ایفا می‌کند، مدیران بازاریابی با استفاده از این تحقیقات، اطلاعات صحیح، بی نقص و منطقی لازم را از بازار کسب نموده و از این طریق جلوی هزینه های طاقت فرسایی که در اثر تصمیم گیری های ضعیف و نادرست احتمال دارد در محیط های کاملاً رقابتی و متلاطم امروزی برای مؤسسه ایجاد شود، می‌گیرند. شرکت ها نمی‌توانند با تکیه بر احساسات، الهامات و قضاوت های شخصی، تصمیمات منطقی اتخاذ نماید، لذا دسترسی به اطلاعات صحیح و به هنگام پایه و اساس محکمی برای این کار مهم و حیاتی می‌باشد، تحقیق را در بازار با طی فرایند منطقی، اطلاعات مربوط، واقعی‌، معتبر، دقیق و به هنگامی را در اختیار مدیران قرار داده و آنها را برای تصمیم گیری های سرنوشت ساز آماده می‌کند.

در دیدگاه سنتی بازاریابی، تهیه اطلاعات و تصمیم گیری دو وظیفه جدا هم از هم تلقی شده و مسؤلیت هریک از ان ها بر عهده فرد خاصی گذاشته شده بود، به طوری که وظیفه تهیه و تنظیم اطلاعات با محققان بوده و وظیفه تصمیم گیری نیز بر دوش مدیران بازاریابی گذاشته شده بود، در حالی که در دیدگاه نوین بازاریابی، این فاصله کمتر شده و هر روز این دو گروه به هم نزدیک تر می‌شوند، به طوری که امروزه، هم مدیران بازاریابی درگیر مسائل جمع آوری و تهیه اطلاعات هستند و هم اینکه هر روزه با گذشت زمان، پژوهشگران بازار در تصمیم گیری های بازاریابی خودشان را درگیر می‌نمایند.

تحقیقات بازاریابی، روشی است عینی و سیماتیک به منظور توسعه و ایجاد، جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه تحلیل اطلاعات برای فرآیند تصیمیم گیری مدیران بازاریابی. تحقیقات بازاریابی، نظام یافته و سیماتیک هستند، یعنی اینکه تمام مراحل پژوهش از ابتدای کار تا انتها باید خوب برنامه ریزی شده و سازمان داده شوند، روش تحقیق نیز باید صحیح بوده، برای جمع آوری اطلاعات از روش های علمی استفاده و نهایتاً اینکه فرضیه اولیه نیز بر پایه همین روش ها، آزمایش و تست مؤثر.

منظور از عینی بودن تحقیقات بازاریابی این است که این تحقیقات نباید تحت تأثیر ذهنیت های شخصی محقق یا مدیران قرار بگیرد. به عبارت دیگر نباید نتایج تحقیق از قبل شخص گرفته شده و تمام فعالیت های پژوهشگر در راستای رسیدن به پیش‌فرض های خود باشد، بلکه محقق باید به شعار اصلی خود که (همانا هرچه یافتی، همان را عیناً بیان کن)، می‌باشد، تنها در این صورت است که روش تحقیق محقق، یک روش عینی، علمی، ملموس‌ و قابل درک خواهد بود. تحقیقات بازاریابی در برگیرنده شناخت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز هست، یعنی اینکه ابتدا باید مسئله یا فرصت را مشخص نموده تا معلوم شود که چه نوع اطلاعاتی باید جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، از آنجایی که هر فرصتی در بازار یابی به عنوان یک مسئله مورد تحقیق مطرح می‌گردد، بنابراین در بیشتر مواقع از واژه «مسئله» استفاده می‌شود، از عنصر مذکور به عنوان عنصر توسعه و ایجاد اطلاعات نیز نام برده شده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!