۲۷ مرداد, ۱۳۹۴

به مشتری خود تعظیم کنیم!!!!

غالبا انسان ها هميشه در مقابل مافوق خود تعظيم مى كنند.

همچنين اغلب، القاب خاصى براى مافوق ها به كار مى رود؛ مثل ارباب، عاليجناب و سرور. جايگاه مقامات عالى نيز ويژه و مخصوص است، مثلاً در جلسات شركت، مدير هميشه در محلى خاص و بهتر از كاركنان مى نشيند، پدر در خانواده جايگاه و مقام و منزلت برترى نسبت به فرزندان دارد و مربى باشگاه ورزشى، موقع سخنرانى براى اعضاى تيم، جايگاه ويژه خود را دارد. در مقابل افراد مافوق، افرادى وجود دارند كه انسان خودش را نسبت به آن ها بالاتر و برتر مى بيند و گاه بر اثر تکبر و خود برتر بینی به ديده تحقير به آن ها مى نگرد. مطالبى كه بيان كرديم، مى تواند مقدمه اى در زمينه رابطه بازارياب با مخاطب باشد.

فرض كنيد شما به عنوان بازراياب يا ويزيتور براى معرفى يك كالا يا خدمت به شركت يا سازمانى رفته ايد و مدير سازمان را  قانع مى کنید كالاى شما را براى سازمان خود خریداری نماید. اما سازمان مذکور بعد از دريافت كالا متوجه مى شود محصول يا كالاى دریافت شده نه تنها ويژگى هاى ذكر شده را ندارد، بلكه ايراداتى نيز دارد. بنابراين، برای پس دادن یا تعویض آن به شما مراجعه می کند  اگر شما كالا را پس نگيريد يا در مقابل اعتراض مشترى جواب قانع كننده اى به او ندهید مشترى را بيشتر عصبانى مى كنيد. در حالى كه اگر هنگامى كه ناراحتى مشترى را مى بينيد، به سرعت از پشت ميز بلند شويد، به سمت وى بياييد، با خوش رويى و در حالى كه خود را به صورت تعظيم در مقابل مشترى خم مى كنيد، با او دست داده  و براى رفع مشکل بكوشيد، به احتمال زیاد مشترى خشمگین را آرام کرده و حتی می توانید شرایط را به سمتی پیش ببرید که وی را برای خرید محصولات جدیدتان آماده کنید.

همه ی این اما و اگر ها بستگی به خود ما دارد که می خواهیم به دیگران چگونه نگاه کنیم، آیا می توانیم مانند مدیر عامل شرکت TOYOTA فقط به خاطر یک اشتباه کوچک در تعداد محدودی از تولیدات شرکتمان، در یک برنامه رسمی از تمامی حضار عذر خواهی کرده و به آنها تعظیم کنیم و به اشتباه مجموعه خود اعتراف کنیم یا به جای آن، بخواهیم با غرور و تکبر، زیر بار اشتباهات خود نرویم و به دنبال یک راه فرار برای توجیه اعمال خود باشیم. پس صرف نظر از اینکه به مشتری خود تعظیم بکنیم یا نه، باید به این اعتقاد داشته باشیم که در برابر اشتباهات خود قدرت پذیرش اشتباه را داشته و به مخاطب خود احترام بگذاریم. یکی از تکنیک های احترام همین تعظیم کردن ظاهری یا کلامی در برابر مشتری است. 


برگرفته از کتاب زبان بدن آلن پیز

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.