Skip to main content

به حالات سر و گردن مشتری توجه کنیم!

بعضی حرکات و حالات سر و گردن ، بیان کننده مطالبی هستند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم که می تواند برای بازاریابان مورد استفاده قرار بگیرد.

  •  تکان دادن سر به بالا و پایین

نشان دهنده تأیید یک مساله است و در اغلب فرهنگ ها و جوامع معادل کلمه “بله” می باشد. نکته مورد توجه درباره این حرکت غیرکلامى آن است که افراد کر و لال نیز از این حرکت براى تأیید استفاده مى کنند.

  • تکان دادن سر به سمت چپ و راست

دراغلب فرهنگ ها این حرکت نشانه نفى و معادل کلمه ” نه”  در زبان است. این حرکت نیز ذاتى است، مثلا نوزادان که قدرت تکلم ندارند با حرکت سر به چپ و راست، سیر بودن خود را به مادر می فهمانند.

 نگه داشتن سر به سمت بالا

نشان دهنده دیدگاه منفی یا تکبر آمیز فرد نسبت به طرف مقابلش می باشد. مثلاً اگر یک بازاریاب نتواند مخاطبانش را متقاعد کند، ممکن است با این عکس العمل از سمت آن ها روبه رو شود.

  •  کج کردن سر به یک طرف

زمانى که افراد به طرف مقابلشان علاقه مندند، این حرکت را از خود بروز مى دهند. مثلاً دو دوست یا یک زوج هنگامیکه در مورد موضوعى باهم گفت و گو مى کنند، ممکن است به نشانه علاقه به حرف هاى یکدیگر، از این حالت استفاده کنند. هر بازاریاب، در حال گفت و گو و معرفى کالا یا خدمت با دیدن این حرکت از طرف مقابل، مى تواند به موفقیت خود و جلب علاقه خرید طرف مقابل پى ببرد.

  •  گرفتن سر رو به پایین

نشان دهنده، خشمگین  و عصبانی بودن فرد است و نظر منفی فرد در رابطه با یک مساله را می  رساند. گاهی ما برای پنهان کردن شدت عصبانی خود از این حرکت استفاده می کنیم. بازاریابان ماهر با دیدن چنین حرکتى، باید بتوانند قبل از معرفى کامل کالا یا خدمت، نظر مساعد آن ها را جلب کنند.

  •  قرار گرفتن سر به طور معمول و راست

وقتى مخاطب از روبه رو به صورت بازاریاب نگاه مى کند، بیان کننده حالتى خنثى مى باشد.

  •  قرار دادن هر دو دست پشت سر

افرادى که اعتماد به نفس زیاد دارند و نسبت به دیگران احساس برترى و سلطه گرى دارند و یا ابراز فضل و دانایی می کنند بیشتر از این حرکت استفاده می کنند. این حرکت را اغلب در هنگام مواجه با وکیلان، مدیران شرکت ها و حسابداران مشاهده می کنیم.

حتماً به یاد دارید که در مطالب قبلی بیان کردیم ، براى قضاوت در مورد یک برخورد، باید کل حرکات و کلمات و لحن فرد را مد نظر قرار داد و سپس حرکت او را تفسیر کرد، زیرا ممکن است هر یک از این حرکات نشان دهنده معنی دیگری باشد و نباید از روی یک حرکت به تنهایی در مورد دیدگاه فرد نسبت به یک مساله قضاوت نمود. مثلا ممکن است قرار دادن دستان پشت سر به دلیل خستگی فرد باشد و وی بخواهد با  این کار از خستگى در ناحیه گردن بکاهد.

درباره نویسنده

شماره تماس جهت مشاوره!