Skip to main content

چگونه برند خودتان را تیز می کنید!؟؟

به واقع باید گفت که ما در یک جامعه ی ارتباط زده زندگی می کنیم و این بر رشد برند تاثیر گذاشته است. برند در دنیای امروزی معمولا با شعار ها و پیام های طول و دراز رشد می کند و در ذهن مشتری هم باقی نمی ماند. جالب است که خیلی از مدیران فکر می کنند باید یک پیام بلند را در برند خود مستتر کنند در حالی که ارتباط مردم با برند مانند ارتباط با معماری یک بنا است. بخش های مختلف از یک معماری صاف و ساده بیشتر از یک معماری پیچیده در ذهن می ماند و برند نیز همین گونه هستند. هرچه قدر می خواهید پیام برند شما بیشتر در ذهن ها باقی بمانند آن را ساده تر کنید…

“باید پیام هایتان را چنان تیز کنید که در ذهن فرو برود. باید ابهام را کنار گذاشت و پیام ها را ساده کرد. سپس اگر خواهان تاثیر طولانی مدت تر هستیم باید باز هم پیام ها را ساده تر کنیم. ال ریس و جک تراوات”

شاید تا به حال کتاب های زبان بدن و ارتباطات را خوانده باشید یک بخش مهمی در تمام این کتاب ها مورد تاکید است که هر پیامی که در پنج دقیقه یا کمتر از آن به ذهن طرف مقابل القا شود بیشتر در ذهن او باقی خواهد ماند تا ادامه ی یک سخنرانی دو ساعته! بله این قانون در ارتباط با پیام هایی که برند ها حامل آن ها هستند هم صدق می کند. یک پیام ساده که در سه دقیقه در ذهن مشتری جای می گیرد بسیار بیشتر از یک پیام بلند پنج دقیقه ایی ماندگاری دارد.

واقعیت این است نام تجاری مانند یک ویترین است که باید پیام جالبی را برای جذب مشتری داشته باشد. در واقع اگر ویترین شرکت شما بدون جذابیت باشد نباید توقع جذب مشتری را داشته باشید. به عنوان نمونه:

  • ولوو نشانه ایی از امنیت است
  • بی ام و یعنی جذابیت در رانندگی
  • فدکس با پیام شب هنگام
  • کرست با محتوای عدم پوسیدگی

این برند های معروف تنها در یک یا نهایت سه کلمه خود را خلاصه کرده اند و بسیار هم مورد توجه مشتریان در سرتاسر دنیا هستند.

بنابر این برای موفقیت در رشد برند بهترین راهکار این است که پیام های ساده و کوتاه و در عین حال پُر محتوایی را طراحی کنید تا در نهایت بتوانید توجه مشتریان بالقوه و بالفعل خود را جلب کنید، در این صورت می توانید مطمئن باشید که برند خودتان را به اندازه کافی تیز کرده اید!

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

شماره تماس جهت مشاوره!