آقای بازاریاب، حامی کالای ایرانی
?>
برنامه بازاریابی

برنامه بازاریابی به عنوان بخشی از برنامه تجاری یک شرکت است و استراتژی بازاريابی منسجم به عنوان زيربنای یک برنامه خوب بازاريابی است كه شامل فهرستی از فعاليت های زیر می باشد:

 • برنامه بازاریابی
 • هدف ها
 • جزییات
 • محتوا
 • اندازه گیری پیشرفت
 • تحلیل فروش
 • تحلیلی مالی
 • بهره برداری از برنامه بازاریابی
 • بودجه ها و مراجع

برنامه بازاریابی چیست؟

برنامه بازاريابی سندی جامع و كامل از تبليغات شركت و تلاش های بازاريابی در طی سال های متمادی است که به تشريح فعاليت های تجاری مرتبط با اهداف بازاريابی در يك چارچوب زمانی مي پردازد. برنامه بازاريابی شامل توضيحاتی پيرامون موقعيت كنونی فعالیت های بازاريابی يک تجارت و بحث درمورد هدف بازار و توصيفی ازتركيب بازاريابی است كه، برای حصول اهداف بازاريابی مورد نیاز  می باشد.

برنامه بازاریابی  ساختار رسمی دارد ولی بسيار انعطاف پذير است و شامل داده های تاريخی، پيش بينی های آتی و روش ها و استراتژی هایی برای نيل به اهداف بازاريابی است كه، با شناسايی نيازهای مشتری در تحقيقات بازار آغاز می شود و اين كه چگونه با تجارت می توان اين نياز ها را در سطح قابل قبول ايجاد نمود.

برنامه بازاریابی شامل؛

 • تحليل بازار
 • برنامه های عملی
 • بودجه ها
 • پيش بينی فروش
 • استراتژی ها و
 • مسایل مالی می باشد.

سایت تخصصی بازاریابی - مارکتینگ - بازاریابی - بازاریابی اینترنتی – بازرگانی – اصول بازاریابی - - visitor - MRVisitor مدیریت بازاریابی –marketing -284

یک برنامه بازاريابی  را می توان به عنوان تكنيكی در نظر گرفت كه به تجارت كمك می نمايد تا در مورد بهترين بهره برداری از منابع تصميم بگيرد و اهداف تجارت را محقق سازد. برنامه بازاريابی قدم ها و اقدامات موردنياز برای نيل به اهداف شرکت ها رانشان می دهد.

به عنوان مثال یک برنامه بازاریابی می تواند شامل استراتژی شرکت برای افزايش سهم تجارت تا ۵۰ درصد باشد، بعلاوه برنامه بازاریابی این توانایی را دارد که اهداف را مشخص نموده تا منابع شركت ها بتوانند نياز ها و اهداف بازار را كسب كنند.

نقشه راه برنامه بازاريابی به چه معناست؟

يك برنامه بازاريابی براساس نيازهای  شركت ها بنا می گردد كه برخی از مهمترين آن ها كه درتوسعه نيازهای شركت ها  تاثيرگذار هستند را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

تحقيقات بازار : جمع آوری و طبقه بندی داده ها درمورد بازار و سازمان و پايش ديناميک بازار، الگوها، مشتری ها.

رقابت: شناسايی رقابت سازمان.

استراتژی های برنامه بازار: توسعه استراتژی های بازاريابی و تبليغات در سازمان.

بودجه برنامه بازاريابی: شناسايي برنامه بازاريابی با در نظر گرفتن بودجه.

اهداف بازاريابی: اهداف قابل تحقق بازاريابی.

پايش درصد نتايج حاصل ازبرنامه بازاريابی: تحليل موقعيت كنونی سازمان.

سایت تخصصی بازاریابی - مارکتینگ - بازاریابی - بازاریابی اینترنتی – بازرگانی – اصول بازاریابی - - visitor - MRVisitor مدیریت بازاریابی –marketing -285

هدف یک برنامه بازاريابی چیست؟

يكی از مهمترين اهداف برنامه بازاريابی تنظيم مسير شركت بر اساس اهداف بازاريابی است. اهداف بازاريابی به طور طبيعی موجب سوق دادن شركت به سوی اهداف درست می شوند كه در نهایت سهم بازار افزايش يافته و آگاهی مشتری بالا می رود و تصوير و وجهه تجاری شركت بسيار بهتر می گردد. برنامه بازاريابی به عنوان مسئوليت كلی رهبران شركت است كه شركت را به يكسو هدايت  می نمايند و اگرهدف برنامه بازاريابی شركت به سوی افزايش فروش سوق يابد در نتيجه رهبران شركت كارمندان فروش را زيادتر كرده تا بتوانند به اهداف بيشتری دست يابند و فرصت منحصر به فردی برای مباحثه مفيد بين كاركنان به وجود می آيد.

ورای اهداف شركت كه خود در جهت ايجاد برنامه بازاريابی می باشند، ماموريت شركت نيز فراهم نمودن زمينه ایی برای حصول اهداف است. در يك سازمان فروش محور برنامه ريزی بازاريابی به طراحی مشوق ها و طرح های تشويقی برای انگيزه دهی كاركنان خط مقدم می پردازد و فعاليتهای بازاريابی را با ماموريت شركت همگام وهمسو می نمايد. در بیان کلی هدف برنامه بازاريابی يافتن بهترين راه حل برای آگاهی مشتريان متوقع سازمان است. ماموريت شركت نيز همان تعريف چيستی سازمان است كه تجارت چيست و آیا توسعه سازمان رادربردارد یا خیر؟

برنامه بازاریابی در هر تجارتی پیش نیاز موفقیت در بازار های رقابتی امروز می باشد که بازاریاب ها و استراتژیست های شرکت ها نقش مهمی را در تهیه و تدوین آن به عهده می گیرند.

مطلب قبلیمطلب بعدی

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *