Skip to main content

برنامه بازاریابی

برنامه بازاریابی به عنوان بخشی از برنامه تجاری یک شرکت است و استراتژی بازاریابی منسجم به عنوان زیربنای یک برنامه خوب بازاریابی است که شامل فهرستی از فعالیت های زیر می باشد:

 • برنامه بازاریابی
 • هدف ها
 • جزییات
 • محتوا
 • اندازه گیری پیشرفت
 • تحلیل فروش
 • تحلیلی مالی
 • بهره برداری از برنامه بازاریابی
 • بودجه ها و مراجع

برنامه بازاریابی چیست؟

برنامه بازاریابی سندی جامع و کامل از تبلیغات شرکت و تلاش های بازاریابی در طی سال های متمادی است که به تشریح فعالیت های تجاری مرتبط با اهداف بازاریابی در یک چارچوب زمانی می پردازد. برنامه بازاریابی شامل توضیحاتی پیرامون موقعیت کنونی فعالیت های بازاریابی یک تجارت و بحث درمورد هدف بازار و توصیفی ازترکیب بازاریابی است که، برای حصول اهداف بازاریابی مورد نیاز  می باشد.

برنامه بازاریابی  ساختار رسمی دارد ولی بسیار انعطاف پذیر است و شامل داده های تاریخی، پیش بینی های آتی و روش ها و استراتژی هایی برای نیل به اهداف بازاریابی است که، با شناسایی نیازهای مشتری در تحقیقات بازار آغاز می شود و این که چگونه با تجارت می توان این نیاز ها را در سطح قابل قبول ایجاد نمود.

برنامه بازاریابی شامل؛

 • تحلیل بازار
 • برنامه های عملی
 • بودجه ها
 • پیش بینی فروش
 • استراتژی ها و
 • مسایل مالی می باشد.

یک برنامه بازاریابی  را می توان به عنوان تکنیکی در نظر گرفت که به تجارت کمک می نماید تا در مورد بهترین بهره برداری از منابع تصمیم بگیرد و اهداف تجارت را محقق سازد. برنامه بازاریابی قدم ها و اقدامات موردنیاز برای نیل به اهداف شرکت ها رانشان می دهد.

به عنوان مثال یک برنامه بازاریابی می تواند شامل استراتژی شرکت برای افزایش سهم تجارت تا ۵۰ درصد باشد، بعلاوه برنامه بازاریابی این توانایی را دارد که اهداف را مشخص نموده تا منابع شرکت ها بتوانند نیاز ها و اهداف بازار را کسب کنند.

نقشه راه برنامه بازاریابی به چه معناست؟

یک برنامه بازاریابی براساس نیازهای  شرکت ها بنا می گردد که برخی از مهمترین آن ها که درتوسعه نیازهای شرکت ها  تاثیرگذار هستند را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

تحقیقات بازار : جمع آوری و طبقه بندی داده ها درمورد بازار و سازمان و پایش دینامیک بازار، الگوها، مشتری ها.

رقابت: شناسایی رقابت سازمان.

استراتژی های برنامه بازار: توسعه استراتژی های بازاریابی و تبلیغات در سازمان.

بودجه برنامه بازاریابی: شناسایی برنامه بازاریابی با در نظر گرفتن بودجه.

اهداف بازاریابی: اهداف قابل تحقق بازاریابی.

پایش درصد نتایج حاصل ازبرنامه بازاریابی: تحلیل موقعیت کنونی سازمان.

هدف یک برنامه بازاریابی چیست؟

یکی از مهمترین اهداف برنامه بازاریابی تنظیم مسیر شرکت بر اساس اهداف بازاریابی است. اهداف بازاریابی به طور طبیعی موجب سوق دادن شرکت به سوی اهداف درست می شوند که در نهایت سهم بازار افزایش یافته و آگاهی مشتری بالا می رود و تصویر و وجهه تجاری شرکت بسیار بهتر می گردد. برنامه بازاریابی به عنوان مسئولیت کلی رهبران شرکت است که شرکت را به یکسو هدایت  می نمایند و اگرهدف برنامه بازاریابی شرکت به سوی افزایش فروش سوق یابد در نتیجه رهبران شرکت کارمندان فروش را زیادتر کرده تا بتوانند به اهداف بیشتری دست یابند و فرصت منحصر به فردی برای مباحثه مفید بین کارکنان به وجود می آید.

ورای اهداف شرکت که خود در جهت ایجاد برنامه بازاریابی می باشند، ماموریت شرکت نیز فراهم نمودن زمینه ایی برای حصول اهداف است. در یک سازمان فروش محور برنامه ریزی بازاریابی به طراحی مشوق ها و طرح های تشویقی برای انگیزه دهی کارکنان خط مقدم می پردازد و فعالیتهای بازاریابی را با ماموریت شرکت همگام وهمسو می نماید. در بیان کلی هدف برنامه بازاریابی یافتن بهترین راه حل برای آگاهی مشتریان متوقع سازمان است. ماموریت شرکت نیز همان تعریف چیستی سازمان است که تجارت چیست و آیا توسعه سازمان رادربردارد یا خیر؟

برنامه بازاریابی در هر تجارتی پیش نیاز موفقیت در بازار های رقابتی امروز می باشد که بازاریاب ها و استراتژیست های شرکت ها نقش مهمی را در تهیه و تدوین آن به عهده می گیرند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!