۲۵ آذر, ۱۳۹۷

بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار مصرف کننده

عوامل مختلفی بر رفتار مصرف کننده اثر گذار است. اگر شما مدیر یک فروشگاه یا شرکت باشید باید بدانید که رفتار مصرف کنندگان می تواند تحت تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، شخصی و روانشناسی قرار می گیرد.

فرهنگ

در بین عوامل بیان شده عامل فرهنگ بیشترین تاثیر گذاری را بر رفتار مصرف کننده خواهد داشت. البته فرهنگ شامل زیر بخش های متعددی هست. فرهنگ یک کلیت است و نشان دهنده مجموعه باور ها و ارزش های جامعه است که برای مردم جامعه قابل احترام است. به عنوان مثال: بیشتر ایرانیان در خرید های خود به فرهنگشان توجه می کنند.

خرده فرهنگ

خرده فرهنگ نیز بر رفتار مصرف کننده تاثیر گذار است. حال سوال اینجاست که خرده فرهنگ چیست؟ خرده فرهنگ زیر مجموعه ایی از فرهنگ است. خرده فرهنگ شامل؛ ملیت ها، مذاهب، منطقه های جغرافیایی، گروه های مذهبی و نژادی است. به عنوان نمونه: در خرده فرهنگ استان کردستان ایران، استفاده از لباس کُردی بخشی از خرده فرهنگ است که بر رفتار مصرف کننده کُرد در هنگام خرید لباس تاثیر گذار است. استفاده از چادر برای پوشش زنان ایرانی بخشی از خرده فرهنگ است که به زیر مجموعه گروه مذهبی خرده فرهنگ ایران متصل است و در نهایت بر رفتار مصرف کننده ایرانی در خرید پوشاک اثر گذار است.

طبقه اجتماعی

طبقه اجتماعی نیز بخشی از فرهنگ است. طبقه اجتماعی بخشی همگن در جامعه است که، اعضای آن ارزش ها و علائق مشترک خودشان را دارند. جالب است بدانید بر خلاف تصور رایج تفاوتی که بین طبقه اجتماعی است تنها مرتبط با درآمد نیست. طبقات اجتماعی از نظر شغل و منطقه سکونت یا بهره مندی از نظام آموزشی نیز با یکدیگر تفاوت دارند. طبقه اجتماعی بر رفتار مصرف کننده اثر گذار است. به عنوان مثال: از نظر افرادی که طبقه اجتماعی بهتری دارند وجود ظرف های کریستال و خرید آن با برند های معروف نسبت به برند های معمولی تر در اولویت است. این مسئله می تواند نشان دهنده تاثیر طبقه اجتماعی بر رفتار مصرف کننده باشد. در یک طبقه اجتماعی معمولی و متوسط، تفریحی چون رفتن به یک رستوران نوعی گردش محسوب می شود اما از نظر طبقه اجتمای بالاتر نوع گردش ها متفاوت است. به عنوان مثال: درخواست خدماتی چون رفتن به پیست های گران قیمت اسکی نوعی تفریح برای طبقه مرفه تر جامعه است. در واقع طبقه اجتماعی به عنوان بخشی از فرهنگ بر رفتار مصرف کننده در تفریحات نیز اثر گذار است.

با توجه به موارد بالا: توجه به رفتار مصرف کننده در ارائه و فروش محصول یا خدمات آنچنان تاثیر گذار است که می تواند سود را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

 

ممکن است به مقاله های زیر علاقمند باشید:

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.