۳۰ تیر, ۱۳۹۸

باید و نباید های بازاریابی اسلامی

زمانی که از بازاریابی اسلامی سخن به میان می آید می توان با تعاریف متعددی از این بازاریابی یاد کرد. در برخی مواقع بازاریابی اسلامی به معنای بازاریابی مبتنی بر دین معنا می شود در برخی مواقع دیگر هم این نوع از بازاریابی به بازاریابی های درون بازار های اسلامی اشاره دارد.

در مواقع دیگر هم منظور از بازاریابی اسلامی به  معنای بازاریابی به مقصد های بازار های اسلامی تعریف می شود یا بازاریابی از مبدا بازارهای اسلامی نیز تعریف دیگری از این نوع بازاریابی است.

آن چه که در تمام این تعریف ها یکسان است و تغییر نمی پذیرد توجه به این موضوع است که در این نوع از بازاریابی مصرف کنندگان هدف مسلمانان هستند. منظور ما در این نوشته از واژه مسلمان شخصی است که پیرو دین اسلام باشد. البته این نوع از بازاریابی شامل کشور های مسلمان و کشور های غیر مسلمان نیز می شود زیرا مسلمانان لزوما در کشور های مسلمان زندگی نمی کنند و می توانند در کشور های غیر مسلمان هم زندگی کنند. با این تفاسیر این تعریف در گذشته شامل غیر مسلمانانی که محصول های اسلامی را می خریدند نمی شد زیرا در این تعریف آن چه که مهم است مصرف کنندگان هدف و مسلمان است.

امروزه این تعریف بسیار توسعه پیدا کرده است و بسیاری از بازاریابان معتقد هستند که در این نوع بازاریابی می توان مخاطبان غیر مسلمانی که محصول های اسلامی را هم می خرند جای داد.

اگر این نوع بازاریابی در کشور های اسلامی جریان داشته باشد معمولا برخی از واژه ها به علت این که بیشتر جامعه مسلمان هستند استفاد نمی شود زیرا فرض بر این است که بیشتر جامعه مسلمان هستند. یکی از این واژه ها در این نوع بازاریابی واژه حلال است. واژه حلال در کشور های اسلامی کمتر مورد استفاده قرا می گیرد اما، اگر بازاریابی به شیوه اسلامی خارج از مرز های کشور های اسلامی جریان پیدا کند. این واژه برای محصول های اسلامی به وفور قید می شود تا مسلمانانی که قصد خرید دارند نسبت به شیوه تهیه محصول اطمینان خاطر پیدا کنند.

البته بازاریابی اسلامی زیر بخش های مختلف دیگری هم دارد که در مطلب های بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

 

ممکن است به مقاله های زیر علاقمند باشید:

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.