Skip to main content

مفهوم بازار در اقتصاد به چه معناست…

یک بازار انواع بسیاری از سیستم ها، مؤسسات، روش ها، روابط اجتماعی و سازمان ها است که از طریق آن ها، احزاب و گروه ها برای تبادلات بکار گرفته می شوند. زمانی که در یک بازار گروه ها کالا و خدمات را بوسیله داد و ستد، مبادله می کنند بیشتر افراد در تجارت ها به فروشندگانی که کالا و خدماتشان (شامل کارگر ها) می باشد را پیشنهاد می کنند و برای تبادل پول، خریدار ها و فروشندگان، اعتماد می کنند. می توان گفت که یک بازار، فرآیندی است که بوسیله آن قیمت ها، کالا ها و خدمات پایه ریزی می شوند. بازار، تجارت را آسان می کند و توزیع و تخصیص منابع در جامعه را قدرت می بخشد. بازار ها اجازه می دهند هر بخش تجاری، ارزیابی و قیمت گذاری شود. یک بازار  در بیشتر مواقع بدون اراده و اختیار پدیدار می شود و یا ممکن است با برنامه ریزی و هدفمند توسط فعل و انفعال های انسانی برای  قادر ساختن تبادل های حقوقی (مالکیت) خدمات و کالا ایجاد شود.

مفهوم بازار در اقتصاد به چه معناست…

بازار ممکن است تفاوت داشته باشد با محصول ها (کالاها، خدمات) یا فروش کارخانه ها (کارگر و سرمایه)، تفاوت در محصول ها شامل

 • مکانی که در آن تبادل صورت می گیرد
 • خریداران مورد هدف قرار گرفته
 • بقا (زمان)
 • فرآیندهای فروش
 • قوانین دولت
 • مالیات ها
 • کمک مالی
 • مینی مم دستمزد ها
 • سقف قیمت ها
 • قانونی بودن تبادل ها
 • قابلیت تبدیل به پول
 • سختی احتکار
 • اندازه، تمرکز
 • عدم تقارن
 • قیمت های نسبی و
 • توسعه جغرافیایی می باشد.

مرزهای جغرافیایی یک بازار ممکن است بطور قابل توجهی متنوع باشد، برای مثال: بازار غذا در یک ساختمان واحد، بازار ملک در یک شهر، بازار مصرف کننده در کل یک کشور یا اقتصاد تجارت بین المللی اتحادیه (چند کشور) که بطور کلی از قوانین مشابهی استفاده می شود. همچنین بازار ها می توانند در سطه جهانی باشند، برای مثال :  تجارت جهانی الماس. اقتصاد های جهانی می توانند رده بندی شوند، برای مثال بازارهای توسعه یافته یا بازارهای در حال توسعه.

در مسیر اصلی اقتصاد ها، مفهوم بازار، هر ساختاری است که اجازه می دهد خریداران و فروشندگان، هر نوعی از کالا، خدمات و اطلاعات را مبادله کنند. مبادله کالا ها و یا خدمات، با پول و یا بدون پول، یک معامله است. شرکت کنندگان در بازار شامل تمام خریداران و فروشندگان یک کالا که روی قیمت های آن تاثیر دارند می باشند، که موضوع اصلی مطالعه های اقتصادی است که به چندین نظریه و مدل توسعه یافته است که در مورد بازار اصلی با فشار بر عرضه و تقاضا بحث می کند. موضوع اصلی این است که چه مقدار یک بازار می تواند به عنوان بازار آزاد در نظر گرفته شود که از مداخله دولت آزاد است. اقتصادهای خرد، بطور سنتی، روی مطالعه ساختار بازار و بهره وری تعادل بازار تمرکز دارند. در خیلی مواقع عدم اطلاع از مباحث بالا باعث می شود که اقتصاد دان ها بگویند ورشکستگی اتفاق افتاده است. اگر چه نتیجه واضح نیست که چگونه توزیع منابع می تواند بهبود یابد زیرا همیشه امکان ورشکستگی دولت ها وجود دارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!