يک بازار انواع بسياری از سيستم ها، مؤسسات، روش ها، روابط اجتماعی و سازمان ها است كه از طريق آن ها، احزاب و گروه ها برای تبادلات بكار گرفته می شوند. زمانی كه در یک بازار گروه ها كالا و خدمات را بوسيله داد و ستد، مبادله می كنند بيشتر افراد در تجارت ها به فروشندگانی كه كالا و خدماتشان (شامل كارگر ها) می باشد را پيشنهاد می كنند و برای تبادل پول، خريدار ها و فروشندگان، اعتماد می كنند. می توان گفت كه يک بازار، فرآيندی است كه بوسيله آن قيمت ها، كالا ها و خدمات پايه ريزی می شوند. بازار، تجارت را آسان می كند و توزيع و تخصيص منابع در جامعه را قدرت می بخشد. بازار ها اجازه می دهند هر بخش تجاری، ارزيابی و قيمت گذاری شود. يک بازار  در بیشتر مواقع بدون اراده و اختيار پديدار می شود و يا ممكن است با برنامه ريزی و هدفمند توسط فعل و انفعال های انسانی برای  قادر ساختن تبادل های حقوقی (مالكيت) خدمات و كالا ايجاد شود.

مفهوم بازار در اقتصاد به چه معناست…

سایت تخصصی بازاریابی - مارکتینگ - بازاریابی - بازاریابی اینترنتی – بازرگانی – اصول بازاریابی - - visitor - MRVisitor مدیریت بازاریابی –marketing -485

بازار ممکن است تفاوت داشته باشد با محصول ها (کالاها، خدمات) يا فروش کارخانه ها (کارگر و سرمايه)، تفاوت در محصول ها شامل

 • مكانی كه در آن تبادل صورت می گيرد
 • خريداران مورد هدف قرار گرفته
 • بقا (زمان)
 • فرآيندهای فروش
 • قوانين دولت
 • ماليات ها
 • كمك مالی
 • ميني مم دستمزد ها
 • سقف قيمت ها
 • قانونی بودن تبادل ها
 • قابليت تبديل به پول
 • سختی احتكار
 • اندازه، تمركز
 • عدم تقارن
 • قيمت های نسبی و
 • توسعه جغرافيايی می باشد.

مرزهای جغرافيايی يک بازار ممكن است بطور قابل توجهی متنوع باشد، برای مثال: بازار غذا در يک ساختمان واحد، بازار ملك در يك شهر، بازار مصرف كننده در كل يک كشور يا اقتصاد تجارت بين المللی اتحاديه (چند كشور) كه بطور كلی از قوانين مشابهی استفاده می شود. همچنين بازار ها می توانند در سطه جهانی باشند، برای مثال :  تجارت جهانی الماس. اقتصاد های جهانی می توانند رده بندی شوند، برای مثال بازارهای توسعه يافته يا بازارهای در حال توسعه.

سایت تخصصی بازاریابی - مارکتینگ - بازاریابی - بازاریابی اینترنتی – بازرگانی – اصول بازاریابی - - visitor - MRVisitor مدیریت بازاریابی –marketing -486

در مسير اصلی اقتصاد ها، مفهوم بازار، هر ساختاری است كه اجازه می دهد خريداران و فروشندگان، هر نوعی از كالا، خدمات و اطلاعات را مبادله كنند. مبادله كالا ها و يا خدمات، با پول و يا بدون پول، يک معامله است. شركت كنندگان در بازار شامل تمام خريداران و فروشندگان يک كالا كه روی قيمت های آن تاثير دارند می باشند، كه موضوع اصلي مطالعه های اقتصادی است كه به چندين نظريه و مدل توسعه يافته است كه در مورد بازار اصلی با فشار بر عرضه و تقاضا بحث می كند. موضوع اصلی اين است كه چه مقدار يک بازار می تواند به عنوان بازار آزاد در نظر گرفته شود كه از مداخله دولت آزاد است. اقتصادهای خرد، بطور سنتی، روی مطالعه ساختار بازار و بهره وری تعادل بازار تمركز دارند. در خیلی مواقع عدم اطلاع از مباحث بالا باعث می شود که اقتصاد دان ها بگويند ورشكستگی اتفاق افتاده است. اگر چه نتيجه واضح نيست كه چگونه توزيع منابع می تواند بهبود يابد زيرا هميشه امكان ورشكستگی دولت ها وجود دارد.


نویسندگان : سرکار خانم پناهی ، آقایان امير اعرابی، انتظاری، بهزادی منش

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.