Skip to main content

بازاریابی گردشگری و نگاهی به مبانی و زیر شاخه های آن

در جهان امروز گردشگری یک صنعت پُر بازده قلمداد می شود. اگر گردشگری را یک صنعت بدانیم بنابر این نیاز به بازاریابی گردشگری را هم باید در دستور کار خود قرار دهیم. هر چند شاخه ی گردشگری چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی آن به مثابه مطالعه های بین رشته ایی است اما، این حالت از ضرورت تحقیق در زمینه ی مبانی بازاریابی گردشگری به عنوان پیش نیاز فعالیت در این حوزه نمی کاهد.

بازاریابی گردشگری و زیر شاخه های وابسته به آن

حوزه ی اقتصاد در گردشگری، حوزه ایی مهم است زیرا گردشگری فعالیتی است که در آن منابع تحرک ناپذیر هستند، محدودیتی ظرفیتی در این شاخه وجود دارد، گردشگری فعالیت فصلی است، و امکان آزمودن محصول گردشگری قبل از خرید وجود ندارد. بنابر این با توجه به موارد ذکر شده می توان  گفت بازاریابی گردشگری برای دست یابی به اقتصاد پرُرونق تر نیاز به تبحر بیشتری نسبت به سایر روش های بازاریابی خواهد داشت.

بازاریابی گردشگری می تواند حوزه ی حمل و نقل را هم تحت تاثیر قرار دهید زیرا، گردشگران برای جابه جایی از روش های مختلف حمل و نقل بهره می گیرند.

اقامتگاه ها نیز مکان هایی هستند که از درجه ی پایین تا درجه ی بالا طبقه بندی می شوند و به همین علت می توانند نقش مهمی در رضایت گردشگران داشته باشند. بازاریابی گردشگری می تواند باعث شود که یک گردشگر امکان انتخاب متعددی در زمینه ی اقامتگاه خود داشته باشد.

این نوع از بازاریابی تنها حمل و نقل و اقامتگاه ها را تحت تاثیر قرار نمی دهد بلکه، جاذبه های مصنوعی و جاذبه های حفاظت شده هر کشور می تواند با بازاریابی گردشگری به صورت هدفمند تر روند سود دهی را طی نمایند.

در حالت کلی تر، آن چه که امروز تحت عنوان صنعت گردشگری مورد مطالعه قرار می گیرد تا حدود زیادی برای توفیق در عرصه ی سود دهی وابسته به بازاریابی توریسم به صورت اصولی در این حوزه است. به همین علت می توان بازاریابی در صنعت گردشگری را موتور محرکه ی این صنعت دانست.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

شماره تماس جهت مشاوره!