Skip to main content

بازاریابی و عوامل موثر بر همکاری…

چندین عامل کلیدی وجود دارد که کشورها را به همکاری اقتصادی و توسعه روابط بازرگانی و ایجاد تشکل(اتحادیه) های تجاری تشویق می کند که عبارتند از: فرهنگ مشترک، زبان و تاریخ مشترک، هم مرز بودن و همسایه بودن و همچنین منافع مشترک. آنها برای از بین بردن موانع و قانونهای دست و پا گیر گمرکی در راه تجارت آزاد، تصمیم به تشکیل اتحادیه گرفتند:

  • کشورهایی که زبان و آداب و رسوم مشابه داشتند(مانند خاورمیانه).
  • در یک منطقه حکومت واحدی تشکیل داده بودند(مانند روسیه).
  • ویژگی همسایه بودن آنها باعث آسانی در حمل و نقل کالا بوده است.

کشورهایی که درسطح توسعه اقتصادی به یکدیگر نزدیک تر بودند در تشکیل اتحادیه ها و ادامه فعالیت نسبت به دیگر کشورها بیشتر موفق بودند و اعضایی که بزرگ و باقدرت بودند دراین میان سود بیشتری می بردند.

پیدایش و تکامل اتحادیه اروپا (European Union)

مطالعات نشان می دهد که مهمترین دلیل موفقیت اتحادیه اروپا(بازار مشترک) ویژگی های مشترک اقتصادی آنها بوده است.از عمده موارد آن می توان اشاره کرد به:

  • وجود پایه های توسعه یافته صنعت و نرخ بهره برداری تولید بالا.
  • وجود زیربنای حمل و نقل پیشرفته و گسترده.
  • وجود یک جامعه مصرف کننده با رفاه بالا که قدرت خرید بالایی دارند.

اروپای غربی در اثر جنگ جهانی خسارت جدی دیده بود و همیشه به صلح پایدار می اندیشید و همچنین از طرفی بیشتر تمایل داشت که استقلال خود را در صحنه سیاسی و اقتصادی جهان حفظ کند، از اینرو به داشتن یک اتحادیه اندیشید. بخش اصلی آن به نام جامعه فولاد و زغال سنگ درسال ۱۹۵۱ بوجود آمد که دلیل اصلی آن حذف موانع حمل و نقل زغال سنگ و فولاد بود که با شرکت فرانسه، آلمان غربی، بلژیک، ایتالیا، هلند، لوکزامبورگ بوجود آمد که با انجام توافق پولی بین اعضاء به اتحادیه اروپا تغییر نام پیدا کرد. طی سالیان، کشورهای دیگر هم به این اعضاء پیوستند. در سال ۲۰۰۳ تعداد کل اعضاء به ۲۵ کشور افزایش یافت. آنها قوانینی برای خود به تصویب رساندند، از جمله: برداشتن موانع تجاری بین عضوها و اینکه عوامل تولید بین اعضاء آزادانه جابه جا شود و برای اینکه با سایر کشورها رابطه تجاری داشته باشند تعرفه های گمرکی مشترک طراحی کردند و همچنین سیاستهای مشترک در زمینه حمل و نقل و کشاورزی اتخاذ شد. درسالهای پایانی دهه ۱۹۸۰، اروپا با دو رویداد بزرگ روبروشده بود که درراستای این طرح اعضاء برای ایجاد بازار یکپارچه اروپا تلاش کردند:

  1. فروپاشی نظام کمونیستی دراروپای شرقی
  2. پذیرش طرح اروپای واحد

شماره تماس جهت مشاوره!