Skip to main content

بازاریابی و رنگ در هرم فروش

بازاریابی و رنگ در هرم فروش

رنگ از عناصری است که از دیرباز از سوی انسان ها مورد توجه بسیار بوده است. رنگ ها دارای جاذبه ی خاصی هستند که می توانند بر ذهن انسان ها تاثیر گذار باشند. بازاریابی نیز به عنوان یکی از زیر بخش های فروش محصول و خدمات است که می تواند تحت تاثیر رنگ ها قرار گیرد. رنگ در محیط پویای بازاریابی به مانند سحر و جادو است که می تواند ذهن مشتری را نسبت به محصول تحت تاثیر مثبت قرار دهد و این حالت می تواند توسط بازاریابان زبده مورد استفاده قرار گیرد زیرا استفاده از رنگ در فروش به تبحر نیاز دارد.

جذابیت رنگ ها

در ارتباط با مبحث رنگ ها ابتدا باید به این نکته توجه کرد که کار های انسان تحت دو حالت رخ می دهد:

ارادی یا فعال

غیر ارادی یا غیر فعال

هنگامی که مشتری وارد فروشگاهی می شود ممکن است به صورت فعال به دنبال محصولی خاص و یا برندی خاص حرکت کند در چنین حالتی بازاریابی برای محصول آسان تر اتفاق می افتد. اما اگر قرار باشد بازاریابی برای محصول به صورت غیر فعال اتفاق افتد یکی از عناصر مهم در این پروسه، رنگ است زیرا رنگ ها باعث می شوند که مشتری به صورت غیر ارادی به سمت محصول جذب شود و این خاصیت جادویی رنگ است.

هر رنگی جذابیت های خاص و منحصر به فرد خود را دارد این جذابیت ها می تواند تا حدود زیادی بر بخش غیر فعال ذهن مشتری اثر گذار باشند و به طبع فروش را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در تدوین برنامه های بازاریابی ضروری است که بر اساس ویژگی های محصول های مختلف به شیوه ایی از رنگ ها استفاده کرد که بر اساس ویژگی های بازار هدف و استراتژی های مورد نظر تولید کننده بتوان به بهترین فروش دست یافت. هر چند که در استفاده از رنگ ها باید به برنامه ی کلان شرکت و ماموریت های مطروحه ی در برنامه های کلان نیز توجه ویژه داشت زیرا برنامه ی بازاریابی باید با هدف کلان شرکت همسو باشد به همین علت است که رنگ می توانند در هرم فروش قرار گیرند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!