Skip to main content

بازاریابی به شیوه اسلامی؛ گوهری خاک خورده یا الماسی درخشان!

یادم هست که در پی یافتن معنا و مفهومی از بازاریابی که متناسب با جامعه ام باشد یکی از کتاب های بازاریابی را ورق می زدم که این جمله از کاتلر درباره استراتژی خودنمایی کرد:

“تنها یک استراتژی برنده وجود دارد. این که بازار هدف به درستی تعریف و با پیشنهادی مناسب هدف گیری شود… “

دو واژه در این جمله کافی بود که هر ذهن کاوشگری را به خود جذب کند: بازار هدف و پیشنهاد مناسب و این دو واژه می توانست آغازی شود بر بازاریابی به سبک اسلامی!

بازار هدف در جامعه اسلامی چیست؟ واقعیت امر آن است که بازار هدف می تواند به طور کامل در یک جامعه مسلمان قرار بگیرد و یا می تواند مخاطبان مسلمانی باشند که در کشور های غیر مسلمان زندگی می کنند و در هر دو حالت می توانند بازار هدف تجار مسلمان یا غیر مسلمان! را تشکیل دهند و به موازات آن بازاریابی اسلامی را رونق دهند زیرا؛ این افراد همگی پیرو یک دین هستند و بدون شک نیاز هایی دارند که گرچه با یکدیگر مشترک هست اما با غیر مسلمانان مشترک نیستند و اینجاست که برای بازاریابی اسلامی باید هدف گیری آغاز شود؛ هدف گیری به سمت نیاز های مسلمانانی که رفتار ها و ارزش های اسلامی آنان را به یکدیگر پیوند داده است…

بازاریابی به سبک اسلامی خلا دنیای نوین بازاریابی را پر کرده است. نکاتی که باید بازرگانان در بازار های اسلامی بدانند چیزی فراتر از غذا به شیوه ی حلال است! نکته ایی که امروزه سبب شده بازرگانان اروپایی بیشتر از این حوزه غنیمتی از سود را از مشتریان مسلمانان خود دریافت کنند و گوهری که هنوز در بین تجار و بازاریابان مسلمان غریب است و خاک می خورد!

شاید باورتان نشود که شرکت های چند ملیتی یا برند های معروف دنیا چه طور با این سبک از بازاریابی آشنا می شوند تا از جامعه میلیاردی مسلمانان سودی به غنیمت ببرند و این جاست که اهمیت این موضع بیش تر رخ نشان می دهد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

 

شماره تماس جهت مشاوره!