Skip to main content

بازاریابی دقیق،یک بازاریابی مقرون به صرفه

بازاریابی دقیق، یک روش بازاریابی است که پیشنهاد می دارد که بازاریابی موفق مقرون این است که: مشتریان موجود را نگهداریم، فروش عادی خود به آن ها را ادامه بدهیم، و حتی فروش به آن ها را افزایش دهیم.

بازاریابی دقیق، ارتباط و به هم پیوستگی را بعنوان روش خود محسوب می کند. برای بدست آوردن این ارتباط؛ بازاریابان بازاریابی دقیق، دنبال شناسایی تمایل ها و ترجیح های فردی به صورت مستقیم از دریافت کنندگان هستند. آن ها همچنین داده های رفتاری و انتقالی را جمع آوری و تحلیل می نمایند.

توسعه بازاریابی دقیق بعنوان یک بازاریابی مقرون به صرفه همزمان با توسعه بازار، پیشرفت در تکنولوژی و واکنش مشتری به گسترش بازاریابی انبوه می باشد.

بازاریابی دقیق،یک بازاریابی مقرون به صرفه

Zabin و Brebachتوسعه تقسیم بندی بازار را به تصویر می کشند. آن ها ابتدا بوجود آمدن این عبارت را در دهه ی  ۱۹۵۰ توصیف می کنند، و نشان می دهند که با گذشت زمان، بطور فزاینده ای  اطلاعات بیشتر برای اهداف بازاریابی مربوط در نظر گرفته می شوند.

تقسیم بندی بازار از جمعیت سرشماری ساده در دهه ی ۱۹۵۰ ، به یک سرشماری جغرافیایی  تکامل یافت، و تقسیم بندی رفتاری در دهه ی  ۱۹۶۰ (گرایش به خرید) به (شخصیت و سبک زندگی) در دهه ی ۱۹۷۰ تبدیل گردید، که در ادامه به وفاداری مشتری و سودآوری در دهه ی  ۱۹۹۰ ، و در نهایت به داده های اقتصادی در زمان فعلی ما تکامل یافته است. این  تحول مفهومی از تقسیم بندی بازار، سنگ بنای بازاریابی دقیق محسوب می شود. در بازاریابی دقیق، بخش ها را اینگونه می توان تعریف نمود:

  • دانشجویان تمام وقت MBAکه بچه دار هم هستند و در حال برنامه ریزی برای اوقات تعطیل پیش رویشان می باشند. 
  • تکامل تقسیم بندی با پیشرفت در تکنولوژی پشتیبانی و تایید می شود.

این تغییر به دیجیتالی بودن، ضبط داده ها و حفظ  آن را آسان تر می نماید، در حالی که پایگاه های داده های موثر، بطور فزاینده استفاده از داده های کارآمد را تسهیل می نماید. اگر چه پیشرفت تکنولوژی در نوع  تقسیم بندی بازار مورد استفاده در بازاریابی دقیق بسیار مهم و حیاتی بودند، آن ها نیروی محرکه آن را درخود نداشتند درعوض، تقاضای مشتری و انتظار، در کنار رقابت شدید، عوامل محرکه بودند.

پیام های بازاریابی، به طور فزاینده به هر دو حوزه خصوصی در چاپ (پست مستقیم و بازاریابی تلفنی) و هم در دیجیتال (ایمیل ها و تلفن همراه) نفوذ می کنند. در نتیجه، مشتریان درمعرض کمتر قرار گرفتن ارتباطات بازاریابی ناخواسته هستند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!