Skip to main content

بازاریابی خدمات با توجه به ویژگی های خدمات

By اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷مقالات تخصصی بازاریابی

بازاریابی خدمات با بازاریابی کالا های محسوس متفاوت است. زیرا خدمات ویژگی هایی دارند که، که کالاهای محسوس ندارند. ویژگی های خدمات… تفکیک ناپذیری یکی از مهم ترین ویژگی های خدمات است که می تواند بر بازاریابی آن ها اثر گذار باشد. خدمات همان زمان که تولید می شوند مصرف می گردند. اما کالا های محسوس با خدمات متفاوت هستند. کالا های محسوس زمانی که تولید می شوند، مدتی در انباز می مانند و در نهایت به فروش رسیده و به دست مصرف کننده می رسند. اما خدمات همزمان با تولیدشان مصرف می شوند. در چنین حالتی مشتریان همزمان با تولید خدمات حضور دارند و همین امر سبب می شود که بازاریابی به شیوه ایی خاص تر انجام شود تا بتوان به راحتی مشتری را مجاب کرد. از دیگر ویژگی های خدمات تغییر پذیری آنان است. خدمات وابسته به تولید کننده آن و محلی است که خدمت در آن جا ارائه می شود. خدمات باید به گونه ایی ارائه شوند که بتوان به راحتی مشتری را جذب کنند.

در واقع این ویژگی نشان دهنده این است که، به عنوان مثال ممکن است خدمات پزشکی توسط پزشک به شکل کاملا متفاوت ارائه شوند.  ممکن است پزشکی در ارتباط با بیمار رفتاری مهربانانه یا بر عکس پزشکی دیگر رفتاری خشن تر داشته باشد. در این حالت هر دو پزشک خدمات پزشکی ارائه می کنند اما، هر دو در دو شکل متفاوت این کار را انجام می دهند. این ویژگی نشان دهنده تغییر پذیری خدمات است که به همین نسبت بر بازاریابی خدمات تاثیر گذار است. فناپذیری ویژگی دیگری از خدمات است. در این ویژگی به بررسی این نکته پرداخته می شود که خدمات انبار نمی شوند و به همین دلیل باید در زمان عرضه مصرف شوند در غیر اینصورت از بین خواهند رفت. به عنوان مثال؛ برخی از پزشکان از بیمارانی که سر موقع حاضر نمی شوند ویزیت مطالبه خواهند کرد علت این کار این است که پزشک سر موقع برای ویزیت بیمار آمده بوده است. به همین علت با توجه به فناپذیری خدمات باید بتوان بازاریابی متناسب برای عرضه خدمات را ارائه کرد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!