Skip to main content

بازاریابی جبر نیست، هندسه است!

بازاریابی در یک تعریف کلی به معنای برآورده کردن نیاز مشتریان است که با توجه به شرایط بازار و سایر متغیر ها رخ می دهد.

این تعریف کوتاه و مختصر از بازاریابی نشان می دهد که در این علم باید بتوانید با توجه به شرایطی که پیش روی شماست یا در هنگام کار رخ می دهد یک بهترین نسخه را برای پیشبرد فعالیت هایتان ایجاد کنید! خیلی از بازاریابان گمان می کنند اگر شیوه ایی از بازاریابی در نقطه ایی در آن سر دنیا در صنعتی جواب داده است بدون شک در همان صنعت در کشور آن ها نیز جواب خواهد داد. این نوع دید به طور کامل منفعل و غیر کارا است زیرا این نوع نگاه به بازاریابی مانند این است که شما این علم را به مانند علم جبر بدانید. یعنی یک فرمول و سپس جاگذاری …!

X+Y=Z

بنابر این اگر Y برابر ۲ و X برابر ۱ باشد بدون شک باید جواب ۳ شود.

۳=۲+۱

این دیدگاه برای این علم دیدگاهی سمی است که می تواند در صورت استفاده باعث بروز مشکل های متعددی شود. در بازاریابی همیشه ۲ بعلاوه ۱ ؛ ۳ نخواهد شد و بستگی دارد که شرایط سه شدن فراهم بشود یا خیر!

دیدگاه نوین به بازاریابی دیدگاهی هندسی است یا همان طور که از عنوان مطلب ما بر می آید این علم مانند علم هندسه است! علم هندسه از یک فرمول واحد و جاگذاری تبعیت نمی کند بلکه کل شرایط را می سنجد و یک بهترین راه حل را انتخاب می کند، یعنی همان هندسه تحلیلی.

در بازاریابی ممکن است شرایط شما با الگویی که بررسی می کنید یکسان نباشد. مثلا:

کشور شما از نظر اقتصادی به طور کامل متفاوت باشد.

از نظر شرایط تورم بد یا خوب باشد…!

از نظر نرخ بیکاری یا توانایی نیروی کار با الگوی مد نظر شما همخوانی نداشته باشد.

بنابر این شما با توجه به شرایطی که دارید باید پیش روید و برای برنامه ی خود با توجه به شرایطی که ذکر کردیم؛

این نوع نگاه به علم بازاریابی به معنای داشتن نگاهی تحلیلی به قضیه است. نگاهی که به یک بازاریاب کمک می کند تحلیل کند و منعطف فعالیت کند نه خشک و بی تحرک! اگر بتوانید تحلیل کنید آن وقت است که می توانید به یک بازاریاب موفق تبدیل شوید…

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!