Skip to main content

بازاریابی و برررسی ابعاد متنوع آن

بازاریابی شغلی است که از پویایی زیادی بهره می گیرد. این پویایی سبب شده است این شغل دارای ابعاد متنوع نیز باشد. ابعاد بازاریابی بسیار متنوع و جذاب است. در کتاب چگونه یک ویزیتور و بازاریاب حرفه ایی شویم ابعاد متفاوت این حرفه به رشته ی نگارش در آمده است که در این مطلب به دو بُعد از ابعاد بازاریابی اشاره خواهیم کرد.

بازاریابی فعالیتی است که نیاز به شناخت ابعاد دیگری چون بازارشناسی، بازاریابی، بازارسازی، بازارگردی، بازارسنجی، بازارداری و بازارگردانی دارد.

همان طور که متوجه شده اید، بازاریابی فعالیتی اجتماعی است و در کنار بُعد اجتماعی این حرفه، بعُد مدیریتی نیز بدون شک مطرح است. شناخت ابعاد بازاریابی به ما می آموزد که در این حرفه با تعامل داشتن با دیگران رشد می کنیم. زیرا نمی توان بدون تعامل سازنده، به یک بازاریاب موفق تبدیل شد.

به غیر از شناخت ابعاد مختلف بازاریابی باید دانست که، کسب رضایتمندی مشتریانِ مختلف نیز اهمیت فراوان دارد. زیرا رضایت مشتری می تواند منجر به خرید مجدد او شود و این بهترین اتفاق در این حرفه است. مشتری می تواند با رضایتی که به دست می آورد به یک مُبلغ تبدیل شود و نقش مهمی را ایفا نماید بنابر این، در کنار سایر ابعاد این حرفه، توجه به مشتری نیز اهمیت فوق العاده ایی دارد. تمام موار ذکر شده ما را به این سمت رهنمون می کند که؛ بازاریابی حرفه ایی اجتماعی است که به غیر از ارتباط با مردم، تعامل بسیاری با سایر رشته ها نیز دارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

 

شماره تماس جهت مشاوره!