۱۶ تیر, ۱۳۹۷

بازاریابی اسلامی فراتر از حلال و حرام!

شاید تا به حال واژه ی بازاریابی اسلامی به گوش شما خورده باشد شاید هم اصلا این واژه را نشنیده باشید اما خیلی از افراد دیدگاهی که نسبت به بازاریابی اسلامی دارند بسیار بُرد کمی را شامل می شود. در واقع بیشتر افراد فکر می کنند بازاریابی اسلامی چیزی در حد رعایت حلال و حرام است! اما با جرات می توان گفت این ساده انگارترین تعریفی است که می توان از این نوع بازاریابی ارائه کرد…

هدف های زیادی در تجارت وجود دارد. در دین اسلام نیز این اهداف متعدد و گوناگون است. مثلا در فلسفه ی تجارت در اسلام هدف این است که با تجارت خودمان دنیای را به جای بهتری تبدیل کنیم. همین هدف در بازاریابی اسلامی نیز وجود دارد. شما به عنوان کسی که می خواهد این نوع بازاریابی را اشاعه دهد باید با بازاریابی خود چیزی بهتر را به مشتری تحویل دهید؛ ارائه شما باید چیزی بیش از ارائه بقیه بازاریابان باشد. اگر بخواهیم در قالب یک مثال این موضوع را برای شما بیان کنیم مانند این است که مثلا در طراحی یک آزاد راه بین جاده ایی تمام جوانب حتی زیست حیوانات را هم در نظر بگیریم و زیر گذر یا رو گذری را برای عبور آنان اختصاص دهیم!

در بازاریابی اسلامی مفهومی با عنوان فدا کردن جایی ندارد… شما نمی توانید بگویید من برای سود بیشتر شرکتم بعضی از حقوق مشتری را فدای افزایش سود می کنم! بلکه باید بگویید که من برای سود بیشتر شرکتم بدون آسیب زدن به منافع مشتری یا قربانی کردن صداقت کار تلاش می کنم راهی پیدا کنم که هر دو طرف معامله سود ببرند و منفعت هیچ کدام قربانی نگردد!

درک دیدگاه بازاریابی اسلامی به خصوص برای بازاریابان مسلمان با توجه به آموزه های دینیشان چیز پیچیده ایی نیست. در این نوع بازاریابی باید به این درک برسید که ضرر در هر شکلش آزار دهنده است و فرقی نمی کند که طرف مقابل شما یک غیر مسلمان باشد یا یک حیوان یا محیط زیستتان…

این دیدگاه همان نکته ایی است که این نوع بازاریابی را به  قله ایی می رساند که بگوییم  بازاریابی اسلامی چیزی بیش از حلال و حرام است…..


ممکن است به مقاله های زیر علاقمند باشید:

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.