Skip to main content

بازاریابی اجتماعی چیست؟ و چه نقد هایی بر آن می شود

بازاریابی انواع و زیر شاخه های متعددی دارد که می تواند تاثیر زیادی بر کسب و کار ها داشته باشد. یکی از انواع بازاریابی، بازاریابی اجتماعی است که مفاهیم متعددی را در بر می گیرد افراد پیشتاز در بازاریابی اجتماعی بن اندجری و بادی شاپ بودند. بعلاوه این نوع از بازاریابی خود می تواند شامل زیر مجموعه هایی نیز باشد.

بازاریابی اجتماعی چیست؟

بر اساس بازاریابی اجتماعی وظیفه سازمان، تعیین نیاز ها، خواسته ها و امیال بازار های هدف و تامین رضایت این بازار ها به گونه ایی عملی و موثرتر از رقباست به نحوی که باعث حفاظت و یا ارتقا رفاه مصرف کنندگان و جامعه گردد. فیلیپ کاتلر

مفهوم بازاریابی اجتماعی بسیار وسیع است. در این نوع بازاریابی در جهت منافع جامعه و به صورت خاص تر منافع مشتریان گام برداشته می شود.

نقد های حاکم بر بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی در جهت توازن بین منفعت جامعه و منفعت مشتری در بعضی موارد دچار ناهمخوانی می شود و این یکی از مشکلات این نوع بازاریابی است. به عنوان مثال: هنگامی که در امریکا پودر لباسشویی در جهت رفاه مصرف کننده مورد توجه بازاریابی اجتماعی قرار گرفت توانست بخش دیگری از این نوع بازاریابی را که توجه به منفعت جامعه هست را، زیر سوال برد! زیرا پودر های لباسشویی با وارد شدن به چرخه ی آب در نهایت بر خلاف منفعت جامعه عمل می کردند و باعث آلودگی زیست محیطی و مرگ آبزیان می شدند.

در نمونه ی دیگر؛ هنگامی که فست فود ها پا به صنعت غذایی گذاشتند، بازاریابی اجتماعی نیز نتوانست توازن را حفظ کند زیرا، در عین حال که به خواسته های مشتری یعنی سرو غذای سریع و صرفه جویی در زمان پاسخ می داد اما، بسته بندی بیش از حد راحت این نوع غذاها به محیط زیست جامعه لطمه می زد و زباله های بیش از حد تولید می کرد و از یک سو حجم بالای نشاسته در این نوع غذا ها تا حدود زیادی سلامت مصرف کننده را نیز با خطر مواجه می کرد.

راهکار

بازاریابی اجتماعی برای ایجاد توازن تصمیم گرفت مفهوم جدیدی را در خود بگنجاند تا بتواند بر نقاط ضعف خود غلبه کند. بنابر این بازاریابی مبتنی بر انسانیت و یا بازاریابی زیست محیطی به مفاهیم پایه ایی آن اضافه شد.

در نتیجه؛ این نوع بازاریابی مکلف شد تا هم بر محیط زیست لطمه نزد و هم بر منفعت مصرف کننده زیانی وارد نسازد تا بتواند در جهت مثبتی به ارتقا فروش و حفظ ملاک ها و ملاحظه های اجتماعی _ اخلاقی توجه نماید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

 

شماره تماس جهت مشاوره!