۱۲ بهمن, ۱۳۹۵

بازاريابی بسته نمودن محصول در بازار

بازاریابی بسته نمودن محصول عبارت است از پيشنهاد دادن فروش تعدادی محصول به عنوان يک محصول. اين يک طرح رايج در بسياری  از داد و ستد های  رقابتی ناقص  محصول می باشد. صنعت هايی كه برای اين نوع  سفارش آماده شده اند شامل :

 • مخابرات
 • سرويس های مالی
 • مراقبت سلامتی و
 • اطلاعات می باشد.

 

سایت تخصصی بازاریابی - مارکتینگ - بازاریابی - بازاریابی اینترنتی – بازرگانی – اصول بازاریابی - - visitor - MRVisitor مدیریت بازاریابی –marketing -587

يک بسته  نرم افزار می توانند شامل يک پردازنده لغت،صفحه گسترده و، نرم افزار  در يک بسته نرم افزار اداری باشد. صنعت تلويزيون كابلی گاهی تعدادی كانال را در يک رديف بسته ارائه می نمايد. صنعت غذای آماده يا فست فود آيتم های غذايی مجزا را  به عنوان غذای كامل تركيب می نمايند.

يک بسته از محصول ها ممكن است به عنوان توزيع پكيج،‌ تلفيق و يا يک گلچين معرفی شوند.

اغلب شركت ها  چند محصولی هستند. در زمانی كه قيمت بسته ای از آن ها خواسته شود در مواجه با تصميم  گيری در خصوص  فروش  محصول ها و خدمات خود را به صورت مجزا با قيمت های تک و  يا فروش به صورت تركيبی از محصول ها  قرار می گيرند.

بازاريابی بسته نمودن محصول در بازار

سایت تخصصی بازاریابی - مارکتینگ - بازاریابی - بازاریابی اینترنتی – بازرگانی – اصول بازاریابی - - visitor - MRVisitor مدیریت بازاریابی –marketing -586

پكيج نمودن قيمت ها نقش مهم  و فزاينده ای در بسياری از صنايع دارد: (مانند بانكداری، بيمه، نرم افزار،‌ اتومبيل ) و  برخی از شركت ها حتی استراتژی خود را بر روی پكيج ساخته اند. در قيمت بسته ای، ‌شركت ها يک پكيج يا يک مجموعه از بهترين ها يا خدمات را با قيمت كمتری نسبت به اين كه جداگانه خريد شوند ارائه می دهند.

پيگيری استراتژی قيمت بسته ای به شما اجازه می دهد منافع خود را با ارائه تخفيف به مشتری افزايش دهيد.

سایت تخصصی بازاریابی - مارکتینگ - بازاریابی - بازاریابی اینترنتی – بازرگانی – اصول بازاریابی - - visitor - MRVisitor مدیریت بازاریابی –marketing -585

ايجاد بسته  زمانی موفق خواهد بود كه:

 • مقياس اقتصادی از توليد وجود داشته باشد. 
 • وسعت اقتصادی در توزيع وجود داشته باشد.
 • هزينه نهايی ايجاد بسته  پايين باشد.
 • هزينه های آماده سازی توليد بالا نباشد.
 • هزينه های آناليز مشتری بالا نباشد.

بازاریابی بسته نمودن محصول شیوه ایی مناسب در بسیاری از بازار های رقابتی است.


نویسنده : محسن نعیمی

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.