Skip to main content

اهمیت مشتری به عنوان دارایی در مشاوره ی بازاریابی

اهمیت مشتری به عنوان دارایی در مشاوره ی بازاریابی

مشتری در بازار های تجاری حلقه ایی است که تمام بخش های تجارت را به هم متصل می کند بنابر این دور از انتظار نیست که در بسیاری از شرکت ها، سازمان ها و یا حتی کسب و کار های کوچک به اهمیت مشتری در مشاوره ی بازاریابی تاکید می شود.

مشتری، دارایی شماست!

مشتری در مشاوره ی بازاریابی یک دارایی قلمداد می شود زیرا از منظر بازاریابی دارایی های هر کسب و کاری می تواند شامل دارایی های غیر ملموس نیز باشد. مانند:

نام تجاری، نیروی انسانی فعال در کسب و کار، مشتریان بیرونی و دورنی

دارایی های غیر ملموس در مشاوره ی بازاریابی دارای اهمیتی دو چندان هستند زیرا اگر کیفیت و یا تعهد این دارایی ها از کسب و کار ها پشتیبانی نکنند دارایی های ملموس مانند: زمین و ساختمان یا تجهیزات نمی توانند پشتیبان کسب و کار شوند. به همین علت در جلسه های مشاوره ی بازاریابی به مشتری اهمیت زیادی داده می شود زیرا اگر مشتری برای محصول و خدمات یک فعالیت تجاری وجود نداشته باشد می توان گفت که آن فعالیت به طور کلی تعطیل خواهد شد. در مشاوره ی بازاریابی توجه به مشتری هرم سازمانی یک فعالیت تجاری را به شکل مثبتی واژگون می کند به این صورت که در راس هرم مشتری ها قرار خواهند گرفت و در پایین ترین قسمت هرم مدیران ارشد قرار می گیرند. مشتری یک دارایی است و باید:

  • آن را شناسایی کرد
  • نیاز ها و خواسته های او را درک کرد.
  • او را تکریم کرد.
  • با فرهنگ او، آشنا شد.
  • تشویش های او را برطرف کرد.
  • و از کار با او لذت برد.

در چنین حالتی می توان گفت که توجه به مشتری به عنوان دارایی های غیر ملموس می تواند به مشاوره ی بازاریابی جهت دهد زیرا مدیران ارشد به این نتیجه خواهند رسید که مشتری به هر میزان ( اندک یا زیاد ) خرید کند، صاحب اختیار است و او هست که به تمام فعالیت های تجاری جان می دهد اگر مشتری نباشد نه تولیدی خواهد بود، نه فروشنده ایی و نه بازاریابی و نه حتی مشاوره یِ بازاریابیِ. در چنین شرایطی کسب و کاری هم نخواهند ماند. بنابر این مشتری نه تنها یک دارایی مهم در مشاوره ی بازاریابی است، بلکه ولی نعمت یک کسب و کار است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!