Skip to main content

اهمیت زبان بدن در آموزش بازاریابی

اهمیت زبان بدن در آموزش بازاریابی

یک کارشناس در آموزش بازاریابی به خوبی می داند، که آگاهی بازاریاب از پیامد های حرکت های بدن و حالت های چهره،  در تعامل بهتر با مشتری حائز اهمیت است و بایستی به طور جدی آموزش داده شود و بازاریاب ها در این حیطه تقویت شوند.

زبان بدن (body language) یا ارتباط غیرکلامی اهمیت فراوان دارد، چون احساس ها و هیجان های درونی را نمایان می کند. محقق های علوم ارتباطی معتقدند ۷% ارتباط  ها توسط کلام، ۳۸% ارتباط ها توسط لحن و ۵۵% ارتباط ها توسط حرکت های بدن و حالت چهره منتقل می شود.

روش های موثر در تقویت زبان بدن در آموزش بازاریابی

یکی از روش های موثر در آموزش بازاریابی، تقویت کنترل هیجان ها و احساس ها در حالت چهره و بدن مثل خشم، غم، نفرت و… است. چون در ارتباط با مشتری تاثیر منفی دارند.

درک ذهنیت دیگران با توجه به زبان بدن آن ها: در آموزش بازاریابی نکاتی را به بازاریاب ها آموزش دهیم که از طریق حرکت های بدن، چشم، حالت صورت و… پی به احساس های درونی و هیجان های مشتری ببرند.

به عنوان مثال، وقتی مشتری دستانش را در هم گره می کند نشان از خجالتی بودن اوست. اگر مشتری گهگاهی به نقطه ای خیره  می شود نشان از آن است که ذهن او درگیر است. اگر مشتری حین صحبت ارتباط چشمی را مکررا قطع می کند و یا ارتباط چشمی برقرار نمی کند به دروغگویی یا فریبکاری او پی می بریم.

در آموزش بازاریابی بهتر است به بازاریاب ها حالت های بدنی مناسب را آموزش دهیم. به عنوان مثال هنگام نشستن کمرتان صاف باشد، که نشان از اعتماد به نفس بالای شما است. مثال دیگر این که هنگام صحبت کمی به سمت مشتری خم شوید، که نشان از تمایل و علاقه به ادامه مذاکره است. آهنگ صدای خود را متناسب با موقعیت کنترل کنید که نشان از اعتماد به نفس شماست.

در آموزش بازاریابی به بازاریابان آموزش دهیم، هنگام مذاکره از حالت های بدنی که آن ها را عصبانی و ناراحت نشان می دهد اجتناب کنند، در این روش بایستی بازاریاب ها حرکت های بدنی نشان دهنده ی هیجان های منفی را بشناسند.

بنابر این، در آموزش بازاریابی اهمیت به زبان بدن خویش و توجه به زبان بدن مشتری، می تواند فضای مذاکره را تحت کنترل بازاریاب درآورد. که این روش در شناخت مشتری و رضایت مندی او کاربرد زیادی دارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!