Skip to main content

زبان بدن : انواع دست دادن

oie_tfzlyN1cHyvA-compressed

در مطالب قبل، به تأثیرات کف دستى که به سمت بالا یا پایین است اشاره کردیم. در اینجا مى خواهیم ارتباط بین این حالات را با دست دادن بررسى کنیم. اگر براى اولین بار با فردى روبه رو شوید و به علت رعایت ادب و احترام با وى دست بدهید، شیوه دست دادن وی می تواند سه برداشت متفاوت را  در ذهن شما  تداعى نماید:

بازاریابی -بازاریابی اینترنتی -اینترنت مارکتینگ -81- زبان بدن

  • سلطه گرایى: اگر کف دست طرف مقابل رو به بالا باشد، چنین برداشتى به ذهن القا مى شود که باید محتاطانه با این فرد برخورد کرد، او قصد حکومت و سلطه را در سر مى پروراند.

بازاریابی -بازاریابی اینترنتی -اینترنت مارکتینگ -82- زبان بدن

  • برداشت سلطه پذیرى: اگر کف دست طرف مقابل رو به پایین باشد، برداشت سلطه پذیرى را القا مى کند؛ من قادر خواهم بود بر این فرد حکمرانى کنم او فرد مطیعی به نظر می رسد و هر آنچه را بخواهم انجام مى دهد.

بازاریابی -بازاریابی اینترنتی -اینترنت مارکتینگ -83- زبان بدن

  •  برداشت برابرى: ممکن است دست شما کاملاً معمولى و متعارف باشد و حس برابرى را در شما به وجود آورد؛ این شخص مى تواند دوست خوبى براى من باشد. مى توانم با او رابطه خوبى برقرارکنم و مدت های زیادی با ودر ارتباط بمانم.

 همچنین افراد در هنگام دست دادن از شیوه های مختلفی استفاده می کنند که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

بازاریابی -بازاریابی اینترنتی -اینترنت مارکتینگ -73 - زبان بدن

  •  دست دادن دستکش مانند: در این شیوه فرد از دو دست خود برای دست دادن استفاده می نماید که نشانه صمیمت و علاقه شدید به طرف مقابل است. همچنین، دست چپ فرد آغاز کننده مى تواند بیان کننده ورود به حریم خصوصى طرف مقابل باشد. اغلب،  ما در هنگام ملاقات یک دوست صمیمی از این شیوه استفاده می نماییم.

بازاریابی -بازاریابی اینترنتی -اینترنت مارکتینگ -74زبان بدن

  • دست دادن ماهی مرده: در این شیوه فرد هنگام دست دان انگشتان خود را به حالت شل و بی روح بر روی دست طرف مقابل قرار می دهد که نشانه بی علاقگی به وی می باشد. غالبا ما هنگامی که مجبوریم با شخصی که مایل به دیدارش نیستیم دست بدهیم از این شیوه استفاده می نماییم.

بازاریابی -بازاریابی اینترنتی -اینترنت مارکتینگ -79- زبان بدن

  • دست دادن محکم و کشیده: یک شیوه دست دادن به این صورت است که شخص دستش را به صورت محکم و کشیده به سمت شخص مقابل نگه مى دارد. هدف از این روش، حفظ حریم خصوصى است.

بازاریابی -بازاریابی اینترنتی -اینترنت مارکتینگ -80- زبان بدن

  • گرفتن سر انگشتان: ممکن است فرد هنگام دست دادن، به خاطر حفظ حریم و فاصله، سر انگشتان طرف مقابل را بگیرد که نشان دهنده عدم اعتماد به نفس او است.

بازاریابی -بازاریابی اینترنتی -اینترنت مارکتینگ -76- زبان بدن

  • گرفتن مچ، ارنج و بازو: یک شیوه دست دادن هم به این طریق است که فرد علاوه بر اینکه با دست راست دست مى دهد، دست چپ خود را روى مچ یا آرنج یا بازو یا شانه طرف مقابل مى گذارد. این روش هم همانند روش قبل، فقط دربرابر افراد بسیار صمیمى پذیرفتنى است.زیرا نوعی ورود به حریم خصوصی طرف مقابل می باشد.

همان طور که قبلا هم ذکر نمودیم این حالات به تنهایى نباید ملاک قضاوت قرار بگیرند چرا که ممکن است فردى به علت آسیب دیدگى اى که در ناحیه مچ او ایجاد شده است نتواند به خوبى دستان شما را بفشارد یا زاویه قرار گرفتن کف دستش به علت مشکلى که دارد، باشد.


Leave a Reply

شماره تماس جهت مشاوره!