Skip to main content

دسته بندی انواع بازارها در تجارت

طبق مطلب قبلی یک بازار انواع بسیاری از سیستم ها، مؤسسه ها، روش ها، روابط اجتماعی و سازمان ها است که از طریق آن ها، احزاب و گروه ها برای تبادل بکار گرفته می شوند. زمانی که بسیاری از افراد تصمیم می گیرند محصول و یا خدمات را با یکدیگر مبادله کنند به عبارتی یک بازار هرچند در مقیاس کوچک شکل می گیرد. در فرآیند مبادله افراد می توانند در ازای مبادله پول دریافت کنند اما، این امکان هم وجود دارد که به جای پول بعضاً کالای مورد نیاز خود را نیز دریافت کنند؛ با توجه به این که افراد در فرآیند مبادله چه چیزی را مبادله می کنند انواع مختلفی از بازار ها با ماهیتی مختلف شکل می گیرند. بازار ها الزاما نباید به شکل فیزیکی باشند امروزه بازار های غیر فیزیکی نیز شکل می گیرند و بسیاری از تبادل ها را پوشش می دهند، به بیان دیگر شکل گیری یک بازار امروزه منوط به داشتن فضا های فیزیکی به صورت قطعی نیست اما، با این وجود بازار های فیزیکی هنوز برای مشتری جذابیت خاص خود را دارد و این بازار ها نیز نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می کنند.

بازار های مختلف می توانند خود بخود بوجود بیایند زمانیکه یک گروه به یک کالا یا سرویس علاقه دارد که گروه دیگر می تواند آن را تولید کند بازار می تواند شکل گیرد. بنابر این یک بازار می تواند برای سیگار وجود داشته یاشد، دیگری برای آدامس، و حتی برای  تحویل در آینده یک کالا؛ وجود داشته باشد در خیلی موارد می تواند بازار سیاه وجود داشته باشد، زمانی که یک کالا بطور غیر قانونی مبادله شود؛

برای مثال :  بازارهایی برای کالا هایی زیر فرمان اقتصادی با وجود فشار برسرکوب آن ها، و بازارهای مجازی مانند: ای بی، که در آن خریداران و فروشندگان بطور فیزیکی در طول مذاکره دخالت نمی کنند. یک بازار می تواند به عنوان یک حراج، به عنوان یک بازار الکترونیکی خصوصی، به عنوان بازار کالای عمده، به عنوان یک مرکز خرید، به عنوان یک موسسه مجتمعی مانند یک بازار سرمایه و به عنوان یک بحث غیر رسمی بین دو فرد باشد، و به این شکل سازماندهی شود.

دسته بندی انواع بازارها در تجارت….

انواع بازار ها را می توان به این گونه نیز دسته بندی کرد:

  • بازار های مصرف کنند گان فیزیکی
  • بازار های تجارت فیزیکی
  • بازار های غیر فیزیکی
  • بازار های مالی
  • بازار های غیر قانونی و غیر مجاز

بازارها بسیار متفاوت هستند این تفاوت می تواند در:

  • شکل
  • مقیاس(حجم و بازه جغرافیایی)
  • موقعیت مکانی و انواع شرکت کنندگان، مانند انواع کالا و خدمات معامله شده و غیره را شامل شود.

در مطلب های بعدی شما را با توضیح های تکمیلی هر کدام از انواع بازار ها آشنا می کنیم.

شماره تماس جهت مشاوره!