Skip to main content

انتخاب را آسان تر کنیم

انتخاب را آسان تر کنیم.

در یک نظر سنجی در آمریکا نشان داده شد که تعداد انتخاب های خرید آمریکایی ها به طور متوسط در هر روز ۷۰ عدد می باشد. که این یکی از بزرگترین مشکلات زندگی مدرن است. در یکی از فروشگاه ها،  محققان دو راهروی متفات  برای مربا ها اختصاص دادند. در یکی از راهروها ۲۴ نوع و در دیگری ۶ نوع مربا قرار دادند. نتیجه این آزمایش از دو جنبه مختلف جالب بود. اول اینکه ۶۰% افراد برای دیدن تعداد نمونه های ۲۴ عددی و تقریبا ۴۰% برای نمونه های ۶ عددی ایستادند. و جنبه دوم این بود که از میان تعداد افرادی که با نمونه های ۲۴ تایی مواجه شده بودند تنها ۲% و از گروه ۶ تایی بیش از ۳۰% مردم به خرید علاقه نشان دادند. این نتیجه نشان داد که زیادی انتخاب ها بر روی خرید افراد تاثیر می گذارد. دادن پیشنهاد های بیشتر به مردم احتمال اینکه آنها انتخاب کردن را به تاخیر اندازند، افزایش می دهد. بنابراین استفاده از چهار تکنیک ساده در کسب و کار می تواند به مشتریان کمک کند تا انتخابی داشته باشند که بیشترین رضایت را عایدشان کند.

  1. گم کردن: خلاص شدن از شر گزینه های زائد هزینه ها را کمتر و فروش را بیشتر خواهد کرد. هد اند شولدرز (head & Shoulders) به عنوان یک برند مطرح در صنعت شامپو سازی آمریکا با تغییر تعداد محصولات خود از ۲۶ به ۱۵ عدد سود خود را ۱۰% افزازیش داد.
  2. مجسم ساختن: برای اینکه مشتریانمان تفاوت بین انتخاب ها را بفهمند باید قادر به درک پیامد های ملزم با هر انتخاب باشند. استفاده از کارت های بانکی ۱۵ تا ۲۰% میزان خرید را نسبت به استفاده از پول نقد افزایش می دهد.
  3. دسته بندی کردن: افراد، دسته بندی ها را بهتر از انتخاب ها مدیریت می کنند. افراد برای ۴۰۰ مجله که در بیست دسته طبقه بندی شده اند حس انتخاب گزینه های بیشتری دارند تا برای ۶۰۰ مجله که در ده دسته تقسیم شده اند.
  4. پیچیدگی: اطلاعات را آسان کنیم و به تدریج پیچیدگی ها را افزایش دهیم. در خرید اتومبیل ابتدا از انتخاب چهار دنده شروع کنیم بعد به انتخاب بین ۵ الی ۶ رنگ مختلف آن برسیم. اگر از آسان شروع کنیم مشتری یاد می گیرد چگونه انتخاب کند و خود را برای انتخاب های بعدی آماده می سازد.

این تکنیک ها به ما کمک خواهد کرد تا انتخاب های خود و افرادی که به آنها خدمت می کنیم را مدیریت کنیم و در مورد انتخاب کردن، انتخاب کننده باشیم.


شماره تماس جهت مشاوره!