Skip to main content

استراتژی بازاریابی

تعاریف بازاریابی در بین مردم و صاحبان نظران فن بازاریابی بسیار وسیع و متنوع است. فرآیند برنامه ریزی و اجرای فعالیت هایی نظیر ارائه، قیمت گذاری، تبلیغات پیشبردی  و توزیع ایده ها، محصولات و خدمات در یک مبادله که اهداف شخصی و سازمانی را تأمین کند بازاریابی نامیده می شود. این تعریفی جامع از بازاریابی است که مؤسسه بازاریابی آریکا (AMA) درسال ۱۹۸۵ آن را ارائه داد که با تعریف پیشین آن در سال ۱۹۴۸  که بازاریابی را جریان ارائه محصول یا خدمات از تولید کننده یا تأمین کننده به مصرف کننده بود تفاوت زیادی داشت. اما هر کس از دیدگاه و حرفه خود می تواند تعریف مستقلی از بازاریابی داشته باشد. دکتر لکسیس هینگین (Higgins  F. Lexis) در کتاب قواعد بازاریابی خود از هفت مرحله در فرآیند بازاریابی نام می برد که به اختصار به ترتیب زیر می باشند:

  1. درک نیاز و علاقه بازار
  2. انتخاب بخش های معینی از بازار که برای شما و یا مؤسسه شما جذابیت و مطلوبیت دارد
  3. تعریف دقیق این بخش ها بر مبنای نیازهای فردی
  4. ایجاد محصول و یا خدماتی که یک نیاز شناخته شده در بازار را تأمین کند
  5. ایجاد ارتباط منطقی بین محصول و خدمت و مشتری موردنظر
  6. رساندن محصول و خدمات به روشی آسان و مطلوب به مشتری
  7. گرفتن بازخور از مشتری به منظور بهبود محصول و خدمات متناسب با نیاز مشتری

مؤسسات معمولاً برای عرضه محصولات و خدمات خود به برنامه ریزی استراتژیک می پردازند. در این برنامه ریزی مؤسسات باید شرایط داخلی و خارجی را در نظر بگیرند. شرایط داخلی مؤسسه از قبیل: منابع، توانایی ها، تکنولوژی و غیره؛ و شرایط خارجی از قبیل: اقتصاد، رقبا، قوانین دولتی، و غیره؛  که می توانند بر فعالیت های شرکت تأثیر بگذارند. در این برنامه همچنین باید پیشنهاد ارزشی برای مشتری و بازگشت سرمایه نیز لحاظ شود. از موارد تعیین کننده در تعیین استراتژی بازاریابی بیانیه رسالت شرکت است که مبنای وجودی شرکت یا مؤسسه می باشد. به طور اختصار می توان فرآیند زیر را در تدوین استراتژی بازاریابی در نظر گرفت که بعداً مشروحاً به هر کدام خواهیم پرداخت.

آنالیز شرایط خارجی(OT) آنالیز شرایط داخلی(SW)
رسالت سازمان
اهداف سازمان
پیشنهاد ارزش و ارائه استراتژی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!