Skip to main content

استراتژی بازاریابی و هوشمندی رقابتی

استراتژی بازاریابی و هوشمندی رقابتی

توسعه تکنولوژی و رشد تجارت جهانی، امروزه به این معنی است که محیط تجاری به سرعت و دائم در حال تغییر است. مدیران بیش از این نمی توانند برای تصمیم گیری های استراتژیک به اشراق و شهود تکیه کنند. لذا، شرکت ها برای ارائه ارزشی بالاتر و تامین رضایت مشتریان در هر زمینه ای، به اطلاعات نیازمندند. آنها باید اطلاعات بسیار زیادی از شرکت های رقیب، واسطه ها و سایر نیروها و عواملی که در بازار فعال هستند، داشته باشند. اطلاعات به عنوان یکی از اقلام مهم دارایی های استراتژیک و ابزارهای بازاریابی به شمار می آید. گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به شرکت های رقیب در امر تدوین استراتژی ها، نقشی حیاتی دارد. هر قدر شرکت بتواند از شرکت های رقیب اطلاعات بیشتری بدست آورد، احتمال آنکه استراتژی های بازاریابی اثربخش و موفقیت آمیز تدوین و اجرا کند، بیشتر است. بنابراین ردیابی، درک و واکنش به رقبا یک جنبه ویژه از فعالیت بازاریابی مطرح بوده و لازم است که شرکت ها یک برنامه اثربخش به نام هوشمندی رقابتی را به اجرا در آورند. هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از سریع ترین زمینه های رشد کسب و کار دنیا بشمار می آید و از تکنیک های مهم در ایجاد مزیت رقابتی است(دیویس، ۲۰۰۴: ۱۵۸). هوشمندی رقابتی که ملزوم یک سیستم مدون است با تکیه بر جمع آوری هدفمند اطلاعات رقابتی، زمینه ساز تصمیم گیری های راهبردی نیز می باشد. دریافت اطلاعات از محیط بیرونی کسب و کار، بر موقعیت رقابتی

شرکت تاثیرگذار بوده و این در حالی است، حدود ۹۰ درصد اطلاعاتی را که شرکتی برای تصمیم های حیاتی خود نیازمند است، می تواند از راه هوشمندسازی رقابتی کسب کند(مک گوناگل، ۱۹۹۸: ۱۱). فراهم آوردن نیازها برای دستیابی به استراتژی رقابتی باعث شده است که تعدادی از بزرگ ترین شرکت های دنیا، عملکردی در قالب هوشمندی رقابتی در کلاس جهانی برای زیر مجموعه های خود داشته باشند. علی رغم این حقیقت که مشخصه اصلی موفقیت رهبران تجاری نگاه به آینده و حرکت سریع آنها نسبت به رقیبان شان است، هنوز هم بیشتر شرکت ها فاقد عملکرد به شیوه هوشمندی رقابتی هستند و این موضوع برای آنها به عنوان یک نقص محسوب می شود(کالوف و همکاران، ۲۰۰۱: ۶۱۷). مسلما” همیشه شرکت های کوچک و بزرگ کاربرد بعضی از روش ها را در مقابل رقیبان شان حفظ کرده اند، بدون اینکه بدانند این روش و سبک، همان هوشمندی رقابتی است. نمی توان گفت که آنها نمی توانند کارهای خیلی بهتر از آن انجام دهند و این (شناسایی روش های بهینه) همان نیرویی است که در انجمن حرفه ای هوشمندی رقابتی نهفته است. برداشت اعضای انجمن از هوشمندی رقابتی بر خلاف گذشته، حرفه ای ساختن روش های آن است. این نه تنها شامل شناسایی منابع اطلاعاتی پایه، جمع آوری و تحلیل اطلاعات می شود، بلکه شامل ابزارها و تکنیک هایی برای کاربردی ساختن آن است.


شماره تماس جهت مشاوره!