Skip to main content

اتاق فکر ، Think tank

اتاق فکر (Think tank) به گروهی از افراد متخصص گفته می شود که در مورد موضوع خاصی به ایده پردازی خلاقانه می پرداند و در نهایت درباره اینکه چه کاری باید انجام داد توصیه هایی ارائه می کنند(Dictionary (Merriam Webster.

اصطلاح think tank یا همان اتاق فکر به جنگ جهانی دوم برمی گرددکه به معنای محلی امن بود که نقشه ها و استراتژیها را بتوان در آن محل بحث گذاشت. ولی در دهه ۱۹۶۰ در آمریکا مفهوم آن تغییر کرد. در مفهوم جدید اتاق فکر، به موسسات غیر انتفاعی اتلاق می شود که معمولا مستقل از دولت یا موسسات دولتی هستند اما می توانند بر سیاست های استراتژیک این ارگانها تاثیرات زیادی داشته باشند. تا قرن بیست و یکم بیشتر محققان، اتاق فکر را پدیده ای آمریکایی می دانستند زیرا موسسات زیادی با گسترش تفکر اتاق فکر در آمریکا تاسیس شدند. بعد ها این فرایند به کشورهای صنعتی دیگر از قبیل کانادا، بریتانیا و استرالیا نیز تسری پیدا کرد. در اوایل قرن ۲۱ بیش از نیمی از مؤسسات اتاق فکر در آمریکای شمالی و اروپا بودند. در اروپا، اتاق های فکر، بیشتر در زمینه های سیاسی و دانشگاهی مورد استفاده قرار می گرفتند. با توجه به ضرورت کار گروهی و تعامل فکری در بین بازاریابان احساس شد بهره گیری از تکنیک اتاق فکر در جهت بهبود فرآیند های کسب و کار مفید بوده و ما را در نیل به اهداف آرمانی خود بیشتر کمک کند از این جهت در متن های بعدی توضیحات کامل تری از اتاق فکر داده خواهد شد.

شماره تماس جهت مشاوره!