Skip to main content

ابرواقعیت در بازاریابی گردشگری (هایدی لند)

بازاریابی گردشگری نیز مانند سایر روش های بازاریابی نیاز به تبلیغات دارد. در بسیاری از کشور ها برای این کار از ابرواقعیت استفاده می کنند. در بازاریابی گردشگری ابرواقعیت به معنای واقعی کردن چیزی است که در ابتدا شبیه سازی یا خیال است. در استفاده از فرآیند ابروقعیت روابط جدیدی بین محصولات گردشگری و تفسیر های آنان ایجاد می شود. این حالت سبب می شود با گذشت زمان در تبلیغات گردشگری رابطه بین نماد و واقعیت محو شود و این روابط مصنوعی حالت زنده به خود بگیرد.

در کتاب برند سازی به شیوه فولک لوریک بر ایجاد برند با استفاده از فولک لوریک واقعی مردم ایران تاکید می شود اما، در بسیاری از کشور ها که دارای فولک لوریک غنی ایی نمی باشند از ابرواقعیت و خیال بهره می گیرند تا جایی که ابرواقعیت به واقعیت تبدیل می شود! و اینگونه بازاریابی گردشگری خود را رونق می دهند. به عنوان نمونه در کشور سوئیس با استفاده از شیوه ابرواقعیت در بازاریابی گردشگری منطقه ایی را به نام هایدی لند ایجاد کرده اند. واقعیت این است که داستان هایدی ریشه واقعی ندارد و جالب تر این است که در شهر ماینفلد در کشور سوئیس جذابیت های هایدی کولاک می کند حتی یک جاده به نام هایدی وجود دارد! مقامات سوئیسی اجازه نمی دادند که تابلویی به نام به هایدی لند خوش آمدید در بزرگراه های این کشور نصب شود زیرا طبق قوانین این کشور اسم های غیر واقعی اجازه نصب بر تابلو های بزرگراه ها را دارند.

به مرور زمان بازاریابی گردشگری با ابرواقعیت هایدی به یک واقعیت تغییر کرده و گردشگران زیادی هر ساله به زیارت زادگاه افسانه ایی هایدی می روند و در نتیجه یک خیال یا همان ابرواقعیت به واقعیت گردشگری در سوئیس تبدیل شده است. این سودِ اقتصادی نظر قانونگذاران سوئیسی را تغییر داد. شاید باورش سخت باشد اما، در دنیای ابرواقعی هایدی زنده است!!!

در کشور ایران با وجود غنای فرهنگی بالا استفاده از ابرواقعیت چندان نیاز نیست. در واقع در بازاریابی گردشگری در ایران؛ ابرواقعیت ها را از خیال نمی گیرند بلکه از واقعیت می گیرند. رستم یک خیال است و یکی از شخصیت های ایرانی است که زادگاهش در سیستان است اما این شخصیت از مردان قوی ایران که در سیستان زندگی می کردند شکل گرفته است. واقعیت شخصیت رستم در این است که مردم سیستان چنین مردان قوی داشته اند. در فصل چهارم کتاب برند سازی به شیوه فولک لوریک به موضوع برند های ایرانی در بازاریابی گردشگری و چگونگی ساخت آنان اشاره شده است. با مطالعه این کتاب می توانید بهتر با موضوع بازاریابی گردشگری در حیطه برند ها آشنا شوید و نگرش بهتری به این شاخه از بازاریابی داشته باشید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

شماره تماس جهت مشاوره!