Skip to main content

آیا فرآیند اجرای بازاریابی مهم است؟

بازاریابی صرف نظر از تئوری ها و تعاریفی که دارد باید در نهایت اجرا شود! فرض کنید شما مدیر بازاریابی در بخش فروش شرکت یا سازمان هستید در نهایت این شما هستید که باید بتوانید برنامه ایی که طراحی شده است را اجرا کنید. وگرنه یک برنامه بدون اجرا مانند: این است که شما کتاب را حفظ کنید ولی اصلا از آن در امتحان استفاده نکنید. در حقیقت برنامه ی بدون اجرا یعنی عملا هیچ کار خوبی در واحد بازاریابی صورت نگرفته است.

اجرای بازاریابی فرآیندی است که طرح های بازاریابی را به وظایف عملی تبدیل کرده و اطمینان حاصل می کند که این وظایف و ماموریت ها به گونه ای انجام شده اند که امکان نیل به اهداف پیش بینی شده در طرح مسیر را دارند. (مدیریت بازاریابی_فیلیپ کاتلر)

  • اما با توجه به این تعریف، چگونه می توان یک طرح را به یک برنامه عملی تبدیل کرد؟

برای این کار، راه های زیادی پیش روی شماست اما یکی از راه ها استفاده از روش بونوما است. در این روش با چهار گام این کار را انجام می دهید.

گام اول: مهارت تشخیص مشکل اولین مهارت است. در این مهارت باید متوجه شوید مشکل فعالیت های شما کجاست و سپس باید بتوانید با اقدام های مناسب آن را رفع کنید.

گام دوم: باید متوجه شوید که ضعف بازاریابی در کدام سطح از شرکت یا سازمان است و سپس با توجه به همان سطح تجویز مناسب را ارایه کنید. گاهی این ضعف در سطح مدیران عالی است و راهکار خاص خود را دارد و گاهی این ضعف از عملکرد بد سطوح کارکنان فروش ناشی می شود و راه حل خاص خود را می طلبد!

گام سوم: مهارت های اجرایی را ارتقا دهید. مهارت هایی چون؛ تقابل و تخصیص و یا سازمان دهی کردن و نظارت داشتن در دسته بندی مهارت های اجرایی شما قرار خواهند گرفت.

گام چهارم: در ارزیابی نتایج اجرا نیز مهارت پیدا کنید. اگر شما طرحی را اجرا کنید به طبع نتیجه ایی هم دارد و این خیلی طبیعی است که شما مهارت ارزیابی را در خود ارتقا دهید تا بتوانید با توجه به ارزیابی که از نتایج می کنید؛ اجرای خود را به طور مستمر بهبود و ارتقا دهید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  


 

 

شماره تماس جهت مشاوره!