Skip to main content

آیا رنگ می تواند در فرایند بازاریابی تاثیر گذار باشد؟

رنگ از ابتدای پیدایش بشر مورد توجه بوده است و این امر توانسته است بر بازاریابی نیز بی نهایت تاثیر گذار باشد. بازاریابی ابعاد گوناگونی دارد به عنوان نمونه: رنگ در این حوزه می تواند با تبلیغات، بسته بندی، چیدمان قفسه ها و معرفی محصول در ارتباط باشد. تمام این زیر شاخه های مرتبط در بازاریابی با رنگ نیز در ارتباط هستند. “پژوهش های علمی بیانگر این بوده است که استفاده  هدفمند از رنگ در تبلیغات به شصت سال پیش بر می گردد.” (برگرفته شده از کتاب روانشناسی رنگ ها در بازاریابی و فروش)

در واقع در بازاریابی باید متوجه این امر باشیم که تبلیغ یا بسته بندی محصول خود را با چه رنگی انجام دهیم که بیشترین قدرت جذب مشتری را داشته باشیم و یا چه رنگی را استفاده کنیم که معرف خوبی از شعار های در برگرفته شده از محصول ما باشد.

مشتریان در بیشتر مواقع ذهنشان درگیر رنگ ها می شود و تحریک انسان ها به وسیله رنگ می تواند طیف های متفاوتی را در حرفه فروش ایجاد کند. نکته ی مهم دیگر در استفاده از رنگ ها این است که شما بدانید تحریک رنگی که منجر به خرید مشتریان شما می شود الزاما نباید رنگ مورد علاقه ی مشتریان نیز باشند. رنگ های استفاده شده در بازاریابی محصول می تواند سبب شود که:

  • امکان شناسایی بهتر محصول فراهم شود.
  • موقعیت محصول در قفسه ها برجسته گردد.
  • با توجه به ویژگی های روانشناسی هر رنگ، در نهایت می توان بر تصمیم خرید مشتری تاثیر گذار باشیم.
  • رنگ ها می توانند بیانگر محتوای محصول نیز باشند. به عنوان نمونه: یکی از کاربرد های رنگ سبز این است که محصول ارگانیک تهیه شده است و این پیام در ابتدای مشاهده این رنگ به مشتریان منتقل می شود.

تاثیر بازاریابی، رنگ و نگاه

رنگ و بازاریابی با یکدیگر در ارتباط هستند و عاملی که این دو را متصل می کند نگاه مشتریان است. زیرا تا مشتری نبیند نمی توان به تاثیر رنگ در فروش دست یافت. مشتریان زمان کمی را به نگاه کردن به محصول صرف می کنند این زمان شاید بتواند در حد چند ثانیه باشد اما، این تاثیر در حافظه ی حسی آنان ثبت می گردد و به حافظه ی کوتاه مدت و میان مدت نیز منتقل می شود درست در این دو بخش از حافظه است که رنگ می تواند شوک های غیر ارادی را برای مشتریان ایجاد کند و در نهایت بازاریابی محصول را تحت تاثیر قرار دهد.

بنایر این رنگ می تواند بازاریابی را تحت شعاع خود قرار دهد به شرطی که بتوان با آشنایی با روانشناسی رنگ ها بر جذب مشتری، این کارایی را افزایش دهیم.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده 

 

شماره تماس جهت مشاوره!