Skip to main content

آیا خواب یک ویزیتور برتناسب اندامش اثری دارد؟

تحقیقات پزشکان و متخصصین تغذیه نشان داده است کسانی که رژیم غذایی می گیرند و خواب کافی و منظم شبانه دارند، ۵۰ درصد چربی بیشتری نسبت به کسانی که همان رژیم غذایی را دارند اما فاقد خواب کافی و خوب هستند، از دست می دهند. در واقع هر دو گروه به یک اندازه کاهش وزن داشته اند، اما در افرادی که خواب منظم و کافی شبانه داشته اند، بیشترین وزن از دست رفته، از نوع چربی بوده است در حالیکه در گروه دیگر، بیشترین کاهش وزن در ماهیچه های بدن بوده است.

این در حالی است که می دانیم ماهیچه ها مسؤول سوزاندن چربی ها می باشند. با از دست دادن ماهیچه ها، سوزاندن چربی ها با اشکال مواجه می شود و میزان چربی سوزی کاهش می یابد. بعلاوه، بدن فرد بعد از ترک رژیم غذایی، به سرعت وزن از دست رفته را به شکل چربی جایگزین می کند. یعنی در واقع در اثر رژیم همراه با خواب نامنظم شبانه، ماهیچه ها از دست می روند و چربی ها جای آنها را می گیرند.

علت اساسی این تفاوت بین دو گروه فوق، آن است که رژیم بگیرهای دارای خواب منظم شبانه، به اندازه کافی هورمون رشد در بدنشان ترشح می شود که به مصرف و سوزاندن مؤثر چربی ها در بدن می انجامد. تفاوت دیگری که بین دو گروه فوق دیده شد آن بود که رژیم بگیرهای دارای خواب نامنظم، بیشتر احساس گرسنگی می کردند و از رژیم خود کمتر راضی بودند. بنابراین احتمال موفقیت آنها در اتمام دوره ی رژیم درمانی نیز کم تر می شود. به همین ترتیب، کسانی که خواب خوب متعادل و منظم شبانه ندارند، چربی خون بالایی دارند.


telegram3

شماره تماس جهت مشاوره!