۱۸ دی, ۱۳۹۷

آیا در بازاریابی گردشگری نیز کشش تقاضا مطرح است؟

اگر دروس مدیریت و اقتصاد را مطالعه کرده باشید با موضوع تقاضا و کشش تقاضا؛ مواجه شده اید. اما، آیا کشش تقاضا در بازاریابی گردشگری نیز مطرح است؟ باید بگوییم کشش تقاضا در بازاریابی گردشگری نیز مطرح است. محصولاتی که در صنعت گردشگری ارائه می شوند محصولاتی هستند که قابلیت ذخیره کردن را ندارند. به همین علت می توان نتیجه گرفت که محاسبه تقاضا برای این محصولات به منظور مشخص کردن، برنامه های کوتاه مدت تا بلند مدت در بازاریابی گردشگری نیاز است.

نمونه هایی از ایران

ایران کشوری است که در زمینه بازاریابی گردشگری می تواند رونق خوبی پیدا کند اما، در کشور چهار فصلی مانند ایران در نظر گرفتن کشش تقاضا بسیار مهم است. به عنوان نمونه: ورزش های زمستانی در ایران گردشگران خاص خود را دارند اما، تمام این گردشگران نمی توانند در تمام فصل سال از ورزش های زمستانی چون اسکی و غیره در کشور ما بهره مند شوند به همین دلیل محاسبه کشش تقاضا برای ارائه خدمات گردشگری در برنامه ریزی های بازاریابی گردشگری مورد نیاز است. یا به عنوان نمونه دیگر، ایران می تواند وضعیت مساعدی برای گردشگرانی داشته باشد که به کویر گردی علاقمند هستند اما، آیا این گردشگران می توانند در تمام فصل سال به کویر های ایران سفر کنند؟؟ مسلما جواب منفی است زیرا، در برخی از فصل ها آنچنان هوای کویر گرم است که گردشگران را کلافه خواهد کرد. محاسبه کشش تقاضا در بازاریابی گردشگری با در نظر گرفتن عومل مختلف این کشش را در ایام مختلف و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می دهد تا در نهایت بتوان به برنامه ریزی اصولی و منطقی در زمینه بازاریابی گردشگری و رونق آن دست یافت.

 

هنگامی که در بازاریابی گردشگری کشش تقاضا را برای منطقه گردشگری خاصی محاسبه می کنیم می توانیم چند عامل را متوجه شویم که؛

  • در چه فصلی از سال گردشگران بیشتر به این منطقه سفر می کنند؟
  • چه میزان نیاز است که به توسعه هتل ها و مهمانپذیر ها در منطقه گردشگری مد نظر بپردازیم؟
  • چه میزان نیاز است که، برنامه های توسعه حمل و نقل را در منطقه گردشگری مطروحه داشته باشیم؟

در واقع با محاسبه کشش تقاضا در بازاریابی گردشگری می توان به برنامه ریزی برای ساخت زیر ساخت هایی چون هتل داری و صنعت حمل و نقل منطقه گردشگری بپردازیم.

در محاسبه کشش تقاضا هم عوامل بیرونی صنعت گردشگری و هم نیرو های بازار تاثیر گذار هستند. هر کدام از این عوامل زیر شاخه های متعددی دارند که در مطلب آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 

ممکن است به مقاله های زیر علاقمند باشید:

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

نام خود را وارد کنید
دیدگاه خود را وارد نمایید.