Skip to main content

آنچه فیزیک درباره مارکتینگ به ما می گوید ۲

این طور به نظر می رسید که مارکتینگ (علم بازاریابی) و فیزیک هیچ ارتباطی با هم ندارند، اما با استفاده از قانون دوم نیوتون، اصل عدم پایداری هایزنبرگ، در قسمت قبل و از طریق روش تحقیق در علم و اصل دوم ترمودینامیک در این قسمت می‌خواهیم شرح بعضی از اصول کار با برند را ادامه دهیم.

۳- روش تحقیق علمی یک اصل قطعی در فیزیک و در همه علوم تجربی است که به ما می گوید با مشاهده نمی توانیم هیچ فرضیه‌ای را اثبات کنیم. با مشاهده فقط می توانیم فرضیات را رد کنیم. به این معنی که ما شواهد و اطلاعات زیادی را حول یک فرضیه جمع آوری  می کنیم، و این شواهد آن فرضیه را قوی‌ تر می کند، اما نمی‌تواند آن را  اثبات کند. درمقابل، یک داده یا اطلاعات مخالف می تواند تمام زحمات شما رو به باد بدهد.

به عنوان مثال: بطلمیوس شواهد زیادی در رابطه با تئوری‌اش که کرات دیگه به دور زمین می‌گردند جمع آوری کرده‌ بود. اما کوپرنیک یه شاهد مخالف آورد و هرچه بطلمیوس رشته‌ کرده بود، پنبه کرد. در مارکتینگ نیز همین اتفاق می‌افتد. شما مدت زمان زیادی می‌توانید بر روی یک برند سرمایه گذاری کنید، اما با یه حرکت مخالف یا اشتباه کلاً دیدگاه مشتری نسبت به برند شما تغییر خواهد کرد. بی‌پی‌ (شرکت نفت انگلیس) رو در نظر بگیرید: آن ها میلیون ها پوند در طول سال‌ها هزینه کرده بودند برای این که نشان بدهند دوستدار واقعی طبیعت هستند، در حالی که یک اتفاق کوچک در سال ۲۰۱۰ تمام زحماتش را به باد داد (لکه نفتی خلیج مکزیک). قوانین فیزیک می گوید که شما نمی ‌توانید هیچ فرضیه‌ای را  اثبات کنید اما به سادگی می توانید آن را رد کنید. و مارکتینگ نیز به ما می گوید که خیلی مهم نیست شما تا امروز چقدر بر روی برندتان سرمایه گذاری کرده اید، یک دوره کوتاه اتفاقات ناخوشایند، می تواند سرمایه سال‌ها تلاش شما را بر باد دهد. به همین دلیل باید خیلی حواستان را جمع کنید که به راحتی شهرت برندتان از بین نرود.

۴- قانون دوم ترمودینامیک به ما می گوید که آنتروپی یا همان میزان بی‌نظمی یک سیستم،  همیشه در حال افزایش است و در مارکتینگ نیز با همین مساله مواجه هستیم. اگر به ۲۰ سال قبل برگردیم، یک مدیر مارکتینگ به خوبی می توانست فرآیند ارسال یک پیام به مشتری را کنترل کند و لذا می‌توانست به خوبی برند شرکتش را  تعریف کند ولی امروزه خیلی چیزها فرق کرده اند.  شما یک ذهنیت خیلی قوی از یک برند میسازید و یا یک پیام تبلیغاتی خوب آماده و منتشر می کنید اما بعد از انتشار دیگر چیزی در اختیار شما نیست با این همه ابزارهای دیجیتال برای نظردادن و بازنشر اطلاعات که در اختیار همه قرار گرفته است،  کنترل کردن پیام شما بسیار مشکل می شود. پیام شما شروع می‌کند به پراکنده‌ شدن و شاید در این بین کاملاً تغییر کند. بنابراین از فیزیک یاد می‌گیریم که آنتروپی همیشه در حال افزایش، یک قانون زیربنایی است و مارکتینگ به ما می گوید که وقتی برند در حال پراکنده شدن است، نمی توانید با آن مقابله کنی بنابراین همراهی اش کنید و از این قابلیت هایش بهترین استفاده را ببرید.

شماره تماس جهت مشاوره!