Skip to main content

آمیخته بازاریابی ورزشی

آمیخته بازاریابی ورزشی

آمیخته بازاریابی ورزشی عناصر قابل کنترلی هستند که بازاریاب ورزشی برای رسیدن به اهداف در اختیار دارد. این عناصر عبارتند از:

  • محصول

بازی یا اتفاقی است که ورزش نامیده می شود و شامل عناصر ملموس و غیر ملموس است که باعث منحصر به فرد شدن آن می گردد. عناصر ملموس شامل: نوع ورزش، ورزشکار و … می باشد و عناصر غیر ملموس شامل: تجربه ورزشی، فشار روحی و … است. ” در بررسی که بر روی عنصر محصول از عناصر آمیخته بازاریابی در لیگ برتر کشور انجام شد، به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه مدیران باشگاه های حاضر در لیگ فوتبال ایران، اکثر متغیرهای مورد بررسی از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی باشد. در این میان لیگ ژاپن نسبت به لیگ های ایران و کره جنوبی از وضعیت مناسبتری برخوردار می باشد.

  • قیمت

قیمت و ارزش گذاری به طور موثری متمایز و پیچیده است و مانند هر نوع تجارتی، ورزش هزینه در بر دارد. مخاطبان قیمت را با ارزش برابر می دانند و برای خرید ورزش بر اساس شهودی، مقایسه با پدیده های رقیب، اذهان عمومی و دیگر عوامل تصمیم گیری می کنند.

  • تبلیغات

به هر گونه انتقال اطلاعات از شخصی به شخص دیگر و درک آن گفته می شود و شامل مجموعه آگهی، فروشحضوری، پیش فروش و روابط عمومی می باشد.

  • کانال توزیع

با توجه به نوع خدمات ارائه شده، به کانالهای توزیع فیزیکی و الکترونیکی و یا هر دو نیاز است و موسسات ورزشی ممکن است خدمات خود را مستقیما یا از طریق سازمان های واسطه ارائه نمایند.

  • شواهد فیزیکی

شامل نمای باشگاه و ساختمانها، چشم انداز، وسایل تجهیز شده در درون سازمان، کارکنان و علائم و نشانه های درج شده در سازمان و نشانه های قابل رویت همگی شواهدی هستند که کیفیت خدمات یک سازمان ورزشی را نشان می دهند. این سازمانها باید شواهد فیزیکی خویش را با دقت ارائه کنند چون بر مشتریان تاثیر بسزایی می گذارد.

  • بهره وری و کیفیت

این دو عامل دو روی سکه اند و نمی توان انها را مجزا از هم دانست. برای بهره وری باید هزینه ها راکنترل کرد ولی بی جهت اقدام به کاهش هزینه ها باعث ناراحتی و نارضایتی مشتریان می شود. و در جهت کیفیت بخشی درسرمایه گذاری باید درک مناسبی از تناسب بین افزایش درآمد و افزایش هزینه داشت تا منجر به زیان موسسه نشود.

  • فرآیند

ارائه ورزشی به مشتریان، مستلزم طراحی و ایجاد فرایند مناسب می باشد. یک فرایند نشانگر روش و شکلی است که سیستم های ارائه کننده خدمات، کار خود را انجام می دهند. فرایندهایی که بد طراحی می شوند باعث ناکارایی خدمات و نهایتا ناراحتی مشتریان می شوند. امروزه برای بقا در بازار ورزشی باید هوشیار، بیدار و پویا و پرکار بود. پویایی یعنی مطابقت با دگرگونیها و نیازهای محیط ورزش. بازاریاب ورزشی مقتدر کسی است که تغییرات را پیش بینی کند و به موقع از انها استفاده نماید .

امروزه مدیریت بازاریابی ورزشی، مدیریتی است استراتژیک، که باید در آن ضعف ها و قوت های درون سازمانی از یک طرف، فرصت ها و مخاطرات محیطی یا برون سازمانی ازطرف دیگر با دقت، صحت و سرعت بررسی و ارزیابی شود تا بتوان با تطبیق قابلیت های درون سازمانی و فرصت های برون سازمانی به هدفها دست یافت. محیط بر سازمان ورزشی حاکم است، هر گونه تصمیم دولت و قانون گذاری در زمینه های گوناگون، مقررات، سیستم پولی و مالیاتی،سیستم عرضی، قطع رابطه سیاسی، رقابت، جمعیت،درامد و حتی آب و هوا و شرایط اقلیمی و بومی همه به نوعی بر سیستم بازارهای ورزشی و اجزای آنها اثر می گذارند و از آنها تاثیر می پذیرند. هر حرکتی که بازاریاب ورزشی انجام می دهد، هم تحت تاثیر عوامل محیطی گوناگون است و هم به نحوی بر آنها اثر می گذارد و این اثارممکن است بسیار عمیق یا جزئی باشد.

مهمترین ویژگی محیط دگرگونی و تغییر است. در این دگرگونیها، فرصت ها و تهدیدات و خطراتی وجود دارد که بازاریاب ورزشی باید بامطالعه، بررسی و ارزیابی آنها بیشترین استفاده را از فرصتها ببرد و تهدیدات و خطرها را به حداقل برساند. برای درک بهتر عوامل محیطی باید انها را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند و اطلاعات مربوط به آن را گرد آوری و تجزیه و تحلیل نمایند. محیط شناسی و محیط یابی سبب می شود تا بازاریاب ورزشی بتواند بهتر و سریعتر فرصتها را بشناسد و بازارهایی را برای خود به وجود آورد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!