در آموزش های قبلی نرم افزار spss  که در سایت آقای بازاریاب و کانال تلگرام پایان نامه نویسی و مقاله نویسی محقق یار قابل دسترسی است، با قسمت های مختلف و توانایی های این نرم افزار آشنا شدیم. در این آموزش به نحوه بررسی نرمال بودن و غیر نرمال بودن داده ها می پردازیم.

برای بررسی نرمال بودن داد ها از تحلیل توصیفی و استنباطی استفاده می شود. در تحلیل توصیفی از دو شاخص کشیدگی و چولگی استفاده می شود که چولگی مربوط به تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع می باشد و کشیدگی مربوط به ارتفاع توزیع است. اگر مقدار این دو شاخص بین ۲ و ۲- باشد(البته این بازه با توجه به نظر برخی تحلیل گران آماری متغیر می تواند باشد)، می توانیم بگوییم که داده ی ما دارای توزیع نرمال است.

اما در تحلیل استنباطی، از آزمون های مختلفی استفاده می شود نظیر: شاپیرو و اندرسون- دارلینگ و … . اما عمومی ترین آن ها، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف است. این آزمون:

  • با حجم نمونه ی کم با آزمون شاپیرو یکسان در نظر گرفته می شود.
  • با حجم نمونه ی بالای ۲۰۰۰ نفر، آزمون کلموگروف-اسمیرنوف پیشنهاد می شود.

آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت تطابق توزیع داده های کمی است که بر پایه اختلاف بين فراوانی تجمعی نسبی مشاهدات با مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر است. فرض صفر بر پایه ی نرمال بودن داده ها و فرض یک بر پایه ی غیر نرمال بودن داده ها می باشد. مقدار معناداری یعنی Sig برای نرمال بودن داده ها باید بیشتر از ۰٫۰۵ باشد. اگر این مقدار کمتر از ۰٫۰۵ باشد، فرض صفر رد شده و توزیع داده ی ما غیر نرمال خواهد بود.

این کلیپ آموزشی هم از طریق سایت و هم از طریق کانال تلگرام پایان نامه نویسی و مقاله نویسی محقق یار، برای راحتی شما عزیزان قابل دانلود می باشد.

برای دیدن فیلم با کیفیت بهتر لطفا روی فیلم دو بار کلیک فرمایید

[aparat id=”J13ox”]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.