Skip to main content

آموزش فرایندهای تجاری

By اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶مقالات تخصصی بازاریابی

آموزش فرایندهای تجاری….

با توجه به اهمیت آموزش بازاریابی و شناخت نظر های بزرگان علم مدیریت؛ در این مطلب به آموزش فرآیند های تجاری با توجه به نظر بزرگان این رشته می پردازیم.

مهندس آمریکایی فریدریک ونیس لوتایلور در اوایل قرن بیستم کیفیت فرآیند های صنعتی را ارتقا و تحت تاثیر قرار داد. شاید بتوان به نوعی او را یکی از اولین افرادی که به آموزش های فرآیند های تجاری و شناخت آن پرداخت، قلمداد کرد. اصول مدیریت های آن بر روی استاندارد سازی آموزش فرآیند های تجاری و آموزش سیستماتیک و نقش کارکنان و مدیران تمرکز دارد. روش های او به صورت گسترده در آمریکا، روسیه و بخشی از اروپا بکار گرفته شده است و باعث توسعه مطالعه های زمان و حرکت و تکنیک های بهنیه سازی ماندنی در نمودار سازمانی گردیده است.

در انتهای قرن بیستم پیتر دراکر وقت زیادی بر روی ساده سازی وغیر متمرکز نمودن فرآیند ها نمود که منجر به مفاهیم برون سپاری گردید. این شخص نیز با در نظر گرفتن اهمیت آموزش فرآیند های تجاری به بررسی و تحقیق پرداخت.

سایر تعریف ها در فرایند های تجاری:

در ابتدای ۱۹۹۰ همکاری شرکت های آمریکایی و زیر مجموعه هایشان در دنیا شروع به باز مهندسی آموزش فرآیند های تجاری شد. این کار به منظور به دست آوردن رقابت پذیری که در دهه های پیشین از دست داده بودند شکل گرفت.

داون پورت(۱۹۹۳) فرآیند های تجاری را به صورت زیر تعریف می کند:

“مجموعه ای از فعالیت های اندازه پذیر و ساختار یافته که به منظور تولید محصول خاص برای مشتری یا بازار خاص طراحی شده اند؛ که تاکید فراوان بر نحوه انجام کار از سازمان بجای تمرکز بر محصول دارد. یک فرآیند، یک سفارش مشخص از فعالیت های کاری در زمان و فضا می باشد که شامل شروع و پایانی است و به صورت واضح تعریف شده است. یک ساختار فعالیت و انتخاب یک روش فرآیندی مستلزم اعمال مهم مشتری است و فرآیند ها ساختاری هستند که توسط آن سازمان ها برای مشتری ارزش آفرینی می کنند.”

این تعریف شامل ویژگی های خاص می شود که یک فرآیند باید داشته باشد و این مسئله خود به اهمیت آموزش فرآیند های تجاری تاکید می نماید.

این ویژگی ها با تمرکز در آموزش فرآیند های تجاری و در منطقه های تجاری فرآیند ها بدست می آیند تا تمرکز برچشم انداز تولید شکل گیرد. از تعریف دوان پورت می توان نتیجه گرفت که یک فرآیند تجاری باید حدود مشخص و واضح و ورودی و خروجی داشته باشد که شامل اجزا کوچکتر و فعالیت ها می شود که در طول زمان سفارش داده می شوند و در آموزش فرآیند های تجاری نیز لحاظ می گردند. بنابراین باید یک دریافت کننده سفارش مشتری وجود داشته باشد و انتقال آن باید منجر به خلق ارزش برای مشتری گردد تا آموزش فرآیند تجاری کامل شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!