Skip to main content

آموزش بازاریابیِ تبلیغ در فروش

بازاریابی تنها فروش محصول نیست زیرا رشته ی بازاریابی رشته ی جامعی است که می تواند زیر شاخه های زیادی را در خودجای دهد که یکی از آن ها آموزش بازاریابیِ تبلیغ است.

شما یک فروشنده اید؟ یا یک بازاریاب؟ یا…، اما در هر حال با فروش مرتبط هستید و این خصوصیت باعث می شود آموزش های تبلیغ نیز برای شما مهم شود. در بسیاری از مواقع در آموزش بازاریابی کمتر به آموزش تبلیغ توجه می شود اما، در این نوشته به اهمیت این موضوع بیشتر می پردازیم.

آموزش بازاریابیِ تبلیغ در فروش

تبلیغ یک اهرم است، یک اهرم بسیار قوی برای فروش بیشتر. اما این که به عنوان یک بازاریاب فکر کنیم تبلیغ فقط باید فروش را افزایش دهد هم بسیار ناشیانه است! تبلیغی که مردم آن را نپسندند تبلیغ نیست، بلکه هزینه ی سرباری است که آموزش بازاریابی نادرست به شرکت یا کسب و کار شما تحمیل می کند. تبلیغ باید روح داشته باشد، به فروش جان بدهد، زیبا باشد، محتوای مد نظر را کامل منتقل کند، هزینه ی معقول داشته باشد و…. بسیاری از مسائل مختلف را پوشش دهد که در نهایت می توان به این نتیجه رسید که آموزشِ بازاریابی تبلیغ یک ضرورت در فروش است.

آموزشِ بازاریابی تبلیغ به یک بازاریاب یاد می دهد که یک تبلیغ خوب نباید:

  • تهوع آور باشد….
  • احمقانه باشد…
  • فاقد نکته های ظریف باشد…

چون در این صورت دیگر تبلیغ نیست! بلکه زیانی است که بخش مالی شرکت و یا کسب و کار را تحت تاثیر شدید خود قرار خواهد داد. بنابر این، آموزشِ بازاریابی تبلیغ می تواندبه هر کسب و کاری کمک کند تا بهتر دیده شود بدون این که هزینه های اضافی را متحمل شود و در نهایت بتواند فروش بهتر و پُر بازده ایی را تجربه کند؛ این ویژگی ها منجر به این شده که آموزشِ بازاریابی تبلیغ برای هر شرکتی یکی از جنبه های حیاتی در کسب و کار آن شرکت یا سازمان باشد به نحوی که با آموزشِ بازاریابی مناسب می توان:

  •  بهتر دیده شد
  • بهتر فروخت
  • بهتر سود کرد
  • ودر نهایت چرخه فروش را به شکلی مثبت کامل کرد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!