آقای بازاریاب، حامی کالای ایرانی
?>

 محاسبه پایایی ابزار سنجش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

در آموزش های قبل با Split File   و جداول فراوانی  آشنا شدیم.

در این قسمت از آموزش به بررسی و تحلیل پایایی توسط ضریب آلفای کرونباخ می پردازیم.

آلفای کرونباخ برای اولین بار توسط لي جي. كرونباخ (Cronbach, 1951) در مقاله ای با عنوان «ضريب آلفا و ساختار دروني آزمونها» به دنیای تحلیل معرفی شد.

نرم افزار SPSS قابلیت سنجش ابزارهای پژوهشی ما را از طریق ۲ فیلتر با نام های)روایی)Validity  و)پایایی) Reliability را دارا می باشد. تحلیل پایایی به ما این امکان را می دهد تا هم سو بودن وجهت متغیر ها را با سازه های درونی بسنجیم، به عبارتی آلفای کرونباخ به عنوان یک ابزار پایا(برای پرسشنامه‌ طراحی شده به صورت طیف لیکرت) می تواند به بررسی و سنجش میزان همسازی گویه ها و سوالات در راستای متغیر مورد نظر و روابط بین آنها پی ببرد. انجام این آزمون هر چند كافي براي اعتماد به نتايج به دست آمده از يك ابزار سنجش نمی باشد، اما به عنوان یک شرط ضروري و لازم به حساب می آید. ضريب آلفاي كرونباخ درعلوم انساني و پزشكي و علوم اجتماعی به منظور سنجش اعتماد و پایایی، مورد استفاده بسياري از پژوهشگران بوده است.

  • روش های متفاوتی علاوه بر آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و سنجش اعتماد وجود دارند که از بین آنها آلفای کرونباخ از سادگی و عمویت بیشتری برخوردار است:
  1. دونیم کردن (Split – half): با تقسیم مقیاس به دو بخش و بررسی میزان همبستگی بین آن دو، پایایی محاسبه می شود.
  2. گاتمن (Gattman): حد پایین این آماره به عنوان میزان واقعی پایایی برگزیده می شود.
  3. موازی (Parallel): برای تمامی گویه ها واریانس برابر در نظر گرفته می شود و موارد تکراری دارای واریانس خطای برابر می باشند.
  4. موازی شدید (Strict Parallel): علاوه بر وجود تمامی فرض های روش موازی، برابری مقدار میانگین گویه ها نیز در نظر گرفته شدن است.

برای تفسیر نتیجه آزمون ضریب آلفای کرونباخ، باید بدانیم که این مقدار از ۰ تا ۱ در نوسان است و برای تحلیل در ۳ گروه تقسیم بندی می شود:

۱٫اگر مقدار بدست آمده بین ۰ تا ۳/۰ باشد، نشان دهنده ضعیف بودن آلفای کرونباخ است، که برای بهبود این مقدار با توجه و حذف گویه هایی که واریانس بسیار کم و یا زیادی را در بین مجموعه گویه ها دارند، می توان مقدار آلفا را به بالاتر از ۷/۰ بهبود داد.

۲٫اگر مقدار بدست آمده بین ۳/۰ تا ۷/۰ باشد، نشان دهنده حد متوسط آلفای کرونباخ است. در این حالت هم می توان با روش بالا به بهبود آلفای کرونباخ کمک نمود.

۳٫اگر مقدار بدست آمده بین ۷/۰ تا ۱ باشد، نشان دهنده میزان مطلوب آلفای کرونباخ ما می باشد.

 

کلیه آموزش ها در کانال مقاله نویسی و پایان نامه نویسی محقق یار قابل دسترس است.

 

مطالب مرتبط:

آشنایی با محیط SPSS

وارد کردن داده ها

جدول فراوانی قسمت اول

جدول فراوانی قسمت دوم

split File


بهاران سادات عظیمی

 نویسنده : سرکار خانم بهاران سادات عظیمی

مطلب قبلیمطلب بعدی

5 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *