Skip to main content

آموزش نرم افزار spss ،آشنایی با Split File

 Split File در نرم افزار spss

دستور  split از جمله دستور هایی است که به کمک آن می توانیم داده ها را به تفکیک گروه های مختلف تحلیل کنیم. دستور شکستن، فایل داده را بر اساس مقادیر کدها و یا ارزش های یک یا حداکثر ۸ متغیر گروه یندی(دسته بندی) شده، به چند گروه بسته به تعداد طبقات آن متغیر تقسیم می کند.

این دستور، خروجی(Output) ندارد، بلکه تنها شکل داده مان را برای تحلیل به تفکیک گروه های مختلف تغییر می دهد. ضمن آنکه با اجرای این دستور، مقادیر متغیری که بر اساس آن فایل داده را گروه بندی کرده ایم، از کوچک ترین مقدار به بزرگترین مقدار مرتب می شوند.

 آموزش نرم افزار spss ،آشنایی با Split File

 

 

کلیه آموزش ها در کانال مقاله نویسی و پایان نامه نویسی محقق یار قابل دسترس است.

مطالب مرتبط:

آشنایی با محیط SPSS

وارد کردن داده ها

جدول فراوانی قسمت اول

جدول فراوانی قسمت دوم

آلفای کرونباخ

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!