سایت تخصصی بازاریابی، آقای بازاریاب

انواع segmentation

Segmentation بازار هدف بر اساس ویژگی ها و فاکتورهای متفاوتی صورت می گیرد. در پست قبل دوستمان در مورد انواع شیوه …