Skip to main content

مشتری مداری در مشاوره ی بازاریابی

مشتری مداری در مشاوره ی بازاریابی

شاید تا به حال زیاد شنیده باشید که برای بهتر شدن کسب و کار باید به خواسته ی مشتری و بازار اهمیت داد. در زمان های مختلف در بازار های تجاری، بسیاری از بازرگانان مشتری مدار بوده اند. در فعالیت های مشاوره ی بازاریابی نیز برای این که بتوانیم روند مشاوره ی بازاریابی را عالی ارایه کنیم باید تاکید ویژه ای بر مشتری داشته باشیم و یا به بیان بهتر مشتری مدار باشیم.

مشتری مدار باشید

تاکید بر مشتری مداری از زمان جنگ جهانی جای خود را در بین مبحث های مشاوره ی بازاریابی باز کرد، توجه به این که؛ یک مشتری چه می خواهد؟ و یا خواسته ی او چیست؟ یک اولویت در فعالیت های تجاری و بازاریابی است. در برنامه های مشاوره ی بازاریابی یک شرکت یا سازمان و یا حتی یک مغازه ی کوچک توجه به مشتری حرف اول و آخر را در کسب و کار می زند.

یک مشاور بازاریابی برای این که بتواند یک مشاوره ی بازاریابی هدفمند ارایه کند، باید بداند:

تمامی این سوال ها می تواند به میزان قابل توجه ایی به بهبود مشاوره ی بازاریابی کمک شایانی نماید و برای یک کسب و کار مشتریانی وفادار را ایجاد کند. در دنیای امروز، مشکل کمبود مشتری نیست بلکه مشکل شناخت مشتریانی هست که ممکن است هر لحظه به رقیب های تجاری دیگر روی آورند. یک برنامه ی مشاوره ی بازاریابی زمانی خوب و موفق است که بتواند توجه کافی به مشتری مداریِ رقیب ها نیز داشته باشد؛ این سوال اساسی که، رقیب های من در تجارت چگونه مشتری مدار هستند؟ و چه توجه هایی به مشتری دارند؟ تا حدود زیادی می تواند به موفقیت کسب و کار ها کمک کند و آن ها را یک گام به موفقیت نزدیک نماید.

بنابر این مشتری مداری و توجه کافی به مشتری و شناخت راه های مختلفی که رقبا در این امر استفاده می کنند یکی از ضرورت های برنامه های مشاوره بازاریابی عالی و هدفمند است و می تواند برنامه های یک مشاور را به بهترین شکل ممکن ارایه دهد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!