آقای دکتر حسن الوداری

aks

مرتبه علمي : استادیار

آدرس پست الكترونیكي : alvedari[at]ut.ac.ir 


 

۱ : سوابق تحصیلی :

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل سال اخذ مدرک
کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران ۱۳۶۸
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – گرایش مالی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۳
دکترا مدیریت دولتی – گرایش رفتار سازمانی دانشگاه تهران ۱۳۸۹

 

 


 ۲ : محل خدمت : 

استان مرکز بخش گروه
تهران تهران غرب مدیریت، اقتصاد و حسابداری مدیریت دولتی

 


۳ : سوابق اجرائی :

ردیف عنوان مسئولیت سال
۱ ریاست دانشگاه پیام نور مرکز ماکو ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵
۲ ریاست دانشگاه پیام نور مرکز خوی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲
۳ ریاست دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه ۱۳۹۰
۴ عضو شورای فرهنگی دانشگاه(کمیته استاد) ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰
۵ عضو گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸
۶ عضو کمیته انضباطی منطقه ۲ دانشگاه ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲
۷ حسابرس مسئول سازمان حسابرسی ۱۳۶۹
۹ کارشناس ارشد آموزش بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲
۱۰ عضو هیات مدیره انجمن مدیریت رفتار سازمانی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

 


۴ : سوابق آموزشی :

ردیف مقطع تحصیلی رشته نام دروس تدریس شده زمان و محل تدریس
  ۱    کارشناسی   مدیریت بازرگانی و دولتی زبان های تخصصی ۱ تا ۴ – آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ و ۲ – ریاضیات کاربردی ۱ و۲ – مبانی سازمان و مدیریت – رفتار سازمانی – روش تحقیق – مبانی مدیریت دولتی – اقتصاد خرد – اقتصاد کلان – مالیه عمومی – مدیریت اسلامی و الگوهای آن –  تحقیق در عملیات ۱ و ۲ – اصول حسابداری ۱ و ۲ و ۳ – حسابداری صنعتی ۱ و ۲ – پروژه و کارورزی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ در مراکز ماکو ، خوی ، ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی تهران
  

۲

   کارشناسی ارشد    مدیریت بازرگانی و دولتی روش تحقیق پیشرفته، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، مدیریت بهره وری نیروی انسانی، طراحی و ایجاد سازمان های متناسب با عصر اطلاعات، روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری، سمینار(تحقیق و تتبع نظری)، سمینار در مسائل رفتاری، سمینار تخصصی در مدیریت نیروی انسانی، سمینار تحقیقی در مورد مسائل سازمان های ایرانی، زبان تخصصی، پایان نامه   از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ در مراکز تهران غرب و کابل(افغانستان)
 ۳  دکترا  مدیریت دولتی  مدیریت منابع انسانی پیشرفته ، سمینار پیشرفته تحقیق در رفتار سازمانی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور  و دانشگاه دولتی سمنان

 


۵ : سوابق پژوهشی :

۵ – ۱ : کتب چاپ شده :

ردیف نام کتاب ناشر سال نشر محل نشر
۱ روان شناسی رهبری انسانی انتشارات دایره دانش ۱۳۹۴ تهران
۲ ده فضیلت برتر رهبران طراز اول انتشارات دایره دانش ۱۳۹۴ تهران
۳ رفتار مصرف کننده بین المللی در قرن بیست و یکم نشر راشدین ۱۳۹۳ تهران
۴ رضایت مشتری و جایگاه آن در آموزش عالی انتشارات ماشی ۱۳۹۲ تهران
۵ مثلث بیگانگی شغلی(اضلاع، ریشه ها و رویکردها) انتشارات سیمای دانش ۱۳۹۱ تهران
۶ بازاریابی و مدیریت بازار انتشارات دانشگاه پیام نور ۱۳۸۳ تهران
۷ روش های برقراری ارتباط موفق انتشارات قراقوش ۱۳۸۲ قم
۸ راهنمای بازاریابی و مدیریت بازار انتشارات صفار ۱۳۹۴ تهران
۹ سازمان حمایت گرا : رفتار سازمانی نوین در هزاره سوم انتشارات دایره دانش ۱۳۹۴ تهران

 


۵ – ۲ : مقالات چاپ شده :

ردیف عنوان مقاله نام نشریه (دانشگاه یا سازمان) نوع نشریه سال چاپ
۱ بررسی میزان اثربخشی روش های کلینیکی درکاهش بیگانگی شغلی کارکنان فصلنامه مدیریت دولتی– دانشگاه تهران علمی – پژوهشی ۱۳۹۱
۲ ارزیابی فرهنگ سازمانی دانشگاه پیام نور فصلنامه مدیریت رفتار سازمانی- انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی علمی – پژوهشی ۱۳۹۲
۳ طراحی و تبیین مدل سازمان حمایتگرا در جمعیت هلال احمر کشور فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی –  مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور علمی – پژوهشی ۱۳۹۲
۴ شناسایی عوامل مؤثر بر سازمان حمایت گرا )مورد مطالعه  :سازمان هلال احمر ایران( فصلنامه مدیریت رفتار سازمانی- انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی علمی – پژوهشی ۱۳۹۲
۵ طراحی و تبیین مدلی برای ایجاد سازمان انطباق پذیر )مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور( فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی–  مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور علمی – پژوهشی ۱۳۹۲
۶ بررسی ارتباط سازمان حمایت گرا با رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد در جمعیت هلال احمر کشور ماهنامه علوم انسانی و هنر – موسسه پژوهشی راشدین علمی – پژوهشی ۱۳۹۲
۷ بررسی نقش عوامل رفتاری بر توسعه شهروندی شرکتی تعاونی های تولیدی ماهنامه علوم انسانی و هنر – موسسه پژوهشی راشدین علمی – پژوهشی ۱۳۹۳
۸ طراحی و تبیین مدل شهروند گرایی شرکتی( مورد مطالعه : شرکت های تعاونی استان کردستان( فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی–  مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور علمی – پژوهشی ۱۳۹۲
۹ طراحی مدل شایستگی مدیران گروه های برنامه ریزی درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی – پردیس فارابی دانشگاه تهران علمی – پژوهشی ۱۳۹۳
۱۰ هوش معنوی و کاربردهای آن در آموزش عالی مجله نامه آموزش عالی – سازمان سنجش و آموزش کشور علمی – ترویجی ۱۳۹۳
۱۱ حکمرانی منابع انسانی، سازوکار انطباق پذیری سازمان ها با شرایط ناپایدار فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه علمی – پژوهشی ۱۳۹۴
۱۲ بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی علمی – پژوهشی ۱۳۹۴
۱۳ Comprehensive model for Corporate Citizenship IJCRB JOURNALInstitute of Interdisciplinary Business Research – England ISI ۲۰۱۳
۱۴ The role of Corporate citizenship in Social Responsibility WULFENIA JOURNAL KLAGENFURT, AUSTRIA ISC ۲۰۱۲
۱۵ The impact of competitive intelligence processes to promote and advance sales marketing executives Growing ScienceN2J 4Z4, Waterloo, Ontario Canada ISC ۲۰۱۲
۱۶ Exploring the impact of emotional intelligence on entrepreneurial characteristics of graduate students in payam noor university(pnu), west Tehran International research journal of applied and basic sciencesISSN : 2251 – ۸۳۸xIRJABS – ۲۱۴۳ – England ISC ۲۰۱۳
۱۷ Investigation role of transformational leadership in promotion of international marketing activities Journal of multidisciplinary researchISC Article ISC ۲۰۱۴
۱۸ Strategic approach to human resources and its  role in creating meta – role behaviors( case study : Islamic republic of Iran shipping organization)   Journal economics and engineering(JEE) – Azerbaijan ISC ۲۰۱۵
۱۹ Aesthetic impact of leadership on organizational silence on Iran’s IRIB              Journal economics and engineering(JEE) – Azerbaijan ISC ۲۰۱۵
۲۰ Innovation at the added value of an organizations competitive advantage with composite structure                                          Science road journal – new century publishing group ISC ۲۰۱۵

 


۶- تعداد پایان نامه ها :

ردیف مقطع تحصیلی تعداد راهنمائی شده تعداد مشاوره تعداد داوری شده
۱ کارشناسی ارشد ۸۰ ۴۵ ۲۲
۲ دکترا ۳ ۱ ۴

 


۷- طرح های پژوهشی اجرا شده :

ردیف عنوان طرح سال اجرا
۱ مطالعه اثر هوش معنوی مدیران برروی مدیریت فروش در سازمانهای تولیدی (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو دیزل)” ۱۳۹۳  –  ۱۳۹۲
۲ تاثیررویکرد استراتژیک منابع انسانی درایجاد رفتارهای فرانقش در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴  –  ۱۳۹۳
۳ تدوین الگوی شایستگی برای مدیران گروه های برنامه ریزی درسی (مورد مطالعه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ۱۳۹۴  –  ۱۳۹۳

 

حقوق تمامی مطالب برای مسترویزیتور محفوظ بوده و نقل آن با ذکر منبع بلامانع است.