Skip to main content

مدیریت بازاریابی و تغییرات برنامه ریزی شده…

مدیریت بازاریابی و تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی با استفاده از مدل آب های آرام

تا چند سال مدیران گمان می کردند سازمان همانند یک کشتی است که بر روی آب های آرام به سوی بندری مشخص حرکت می کند. ناخدای این کشتی صدها بار با همین خدمه این مسیر را طی کرده است ولی در مواردی هم دچار طوفان شده و مجبور بودند در برابر آن واکنش نشان دهند و ناخدا می تواند اقدامات لازم را به عمل آورد ( یعنی پدیده تغییر را ایجاد کند ) از میان طوفان عبور کند تا به آب های آرام برسد. یک مثال خوب برای این موضوع، مدل کرت لوین (روانشناس مشهور) است، که برای دست یافتن به پدیده تغییر یک فرآیند سه مرحله ای ارائه کرد:

  • از حالت انجماد خارج کردن
  • حرکت در جهت وضع جدید
  • تثبیت اوضاع

از دیدگاه لوین برای اینکه تغییر موفقیت آمیز باشد، سیستم موضوع تغییر، یعنی فرد، گروه یا سازمان، باید آماده باشد تا تغییر صورت پذیرد.خارج کردن از انجماد مرحله آماده کردن یک وضعیت برای تغییر است. این امر مستلزم آن است تا مدیر رابطه خوبی با افراد زیر دست برقرار کند و به آن ها کمک کند تا نیاز به تغییر را احساس کنند. لوین معتقد است که بسیاری از عاملان تغییر، پیش از موعد وارد مرحله تغییر دادن می شوند و می خواهند چیزها را سریع تغییر دهند و بنابراین با مقاومت در برابر تغییر مواجه می شوند. وقتی مدیر قبل از اینکه در افراد زیربط در تغییر احساس نیاز ایجاد کند، احتمال شکست افزایش می یابد. این دیدگاه مناسب حالتی است که محیط نسبتا آرام باشد(حالت تعادلی) وبا به هم خوردن وضع موجود، تغییر الزامی شده باشد و باید سازمان یک بار دیگر به حالت تعادلی درآید ( مانند دهه ۵۰ تا اوایل دهه ۷۰ ).

تغییرات برنامه ریزی شده شانس کمی برای موفقیت در بلند مدت دارند، مگر اینکه طرز تلقی ها و رفتارهای جاری منسوخ شوند و افراد با اطمینان خاطر بپذیرند که کارها را به طریق دیگری انجام دهند. سپس سازمان خود را تغییر می دهد. ولی تنها ارائه تغییر حفظ و دوام آن را تضمین نمی کند بنابراین یک بار دیگر منجمد می شود، یعنی با پذیرفتن تغییر، یک حالت عادی و دائمی پیش می آید. انجماد مجدد با تامین پاداش های مناسب برای عملکرد، تقویت مثبت، ومنابع لازم برای حمایت از تغییر، تحقق می پذیرد. این نیز اهمیت دارد که از نتایج، ارزیابی دقیق به عمل آید، بازخورد برای افراد زیربط در تغییر تامین شود، و هرگونه تعدیل لازم در تغییر اولیه صورت پذیرد. اگر مرحله نهایی به اجرا درنیاید، به احتمال زیاد،عمر این پدیده (تغییر) کوتاه خواهد بود و کارکنان یک بار دیگر به وضع تعادلی قبل برمی گردند. بنابراین هدف از انجماد، تثبیت وضع جدید است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!