Skip to main content

آشنایی با فرآیند تجاری( قسمت اول )

یک فرآیند تجاری یا روش تجاری یک مجموعه از وظایف و فعالیت های ساختار یافته و مرتبط با هم است که خدمت یا محصول مشخصی را برای مشتری و مشتریان تولید می کند. همچنین می تواند به عنوان یک فلو چارتی از دنباله ای از فعالیت هایی که نقاط تصمیم را بهم مرتبط می کنند نشان داده شود و یا به صورت ماتریس فرآیندی؛ از دنباله ای از فعالیت ها با قوانین مرتبط بر مبنای داده های فرآیند نیز می تواند تعریف شود.

آشنایی با فرآیند تجاری( قسمت اول )

سه نوع فرآیند تجاری وجود دارد:

۱. فرآیند های مدیریتی؛ فرآیند هایی که انجام عملیات را مدیریت می کنند. فرآیند های مدیریتی به نوعی شامل حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک است.

۲. فرآیند های عملیاتی؛ فرآیند های شامل هسته اصلی تجارت که ارزش های سیستم را تولید می کند،به عنوان مثال: دریافت سفارش مشتری و باز نمودن حساب بانکی.

۳. فرآیند های پشتیبانی؛ که هسته اصلی تجارت را پشتیبانی می کندف به عنوان مثال: سلامت وامنیت، حسابداری، استخدام مرکز تلفن و پشتیبانی فنی.

یک فرآیند تجاری با چشم انداز مدیریتی، شروع و با دست یافتن به هدف مدیریتی پایان می یابد. سازمان های فرآیند محور، موانع گروه های ساختار یافته را ازبین می برند و از سیلو های عملیاتی دوری می کنند. یک فرآیند تجاری پیچیده ممکن است به چند زیر فرآیند تقسیم شود که هرکدام در عین این که ویژگی خود را دارند تلاش می کنند به هدف خود برسند.

تحلیل فرآیند تجاری شامل مرتبط نمودن فرآیند و زیرفرآیند ها به فعالیت ها و وظایف می باشد. فرآیند های تجاری به منظور افزایش ارزش برای مشتری طراحی شده اند و نباید شامل فعالیت های غیرضروری باشد.

یک فرآیند تجاری خوب به گونه ای طراحی شده که کارایی را افزایش دهد. فرآیند تجاری از طریق روش ها و تکنیک های متعدد می توانند مدلسازی شوند به عنوان مثال: مدلسازی یک فرآیند تجاری یک تکنیک مدلسازی است که می تواند برای رسم فرآیند های تجاری در یک گردش کار استفاده شود. آدام اسمیت یکی از دانشمندان علم مدیریت بود که توانست فرآیند تجاری را در مثال معروفی از کارخانه سنجاق سازی توضیح دهد.

در مطلب های بعدی شما را با فعالیت این دانشمند بزرگ در مطرح کردن فرآیند تجاری سازی آشنا می کنیم.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!